Tuesday, 8 September 2020

edukacija Veštine komunikacije

 

Od septembra 2020. ponovo pokrećemo  grupne i individualne online obuke i savetovanja iz oblasti komunikacije.


Teme obuke: Veštine komunikacije. Usmena i pismena komunikacija. Vizualna komunikacija. Stilovi ponašanja. Asertivno ponašanje. Sprečavanje i rešavanje konflikata.

Cilj obuke: Razumevanje neverbalne i verbalne  komunikacije i čitanje emocija u komunikaciji. Savladavanje tehnika asertivne komunikacije. Poboljšanje kvaliteta komunikacije. Poboljšanje radne atmosfere, timske umreženosti i funkcionalnosti tima. 

Kome je namenjena: svima koji žele da usavrše komunikaciju 

Vreme: 6 sati (3x2 sata) u dogovorenim terminima

Cena: 3000,00 sa e-sertifikatom po učesniku


Mogućnost slanja  štampanog sertifikata i brošure "Vizualna komunikacija". Za grupne prijave popust 10%. 

Predavač: dr Gordana Čolović


Informacije i prijave: agencijaseergo@gmail.com

Tuesday, 25 August 2020

Online ergonomsko savetovanje

 


Online edukacija i savetovanje
Cena: 3000 RSD sa e-sertifikatom
Prijava : agencijaseergo@gmail.com

TEME: Ergonomski uslovi rada. Mišićno-koštani poremećaji priradu. Profesionalna oboljenja. Analiza pokreta pri radu. Položaji tela zaračunarom/laptopom. Računar i problemi sa vidom. Ergonomska uputstva za "rad bez bolova“. Ergonomski savetiza upotrebu mobilnih telefona/tableta. Preventivne vežbe.

Edukacija je namenjena: preduzetnicima, menadžerima svih nivoa, HR sektoru, IT sektoru, finansijskom sektoru, javnoj upravi, knjigovođama, advokatima, arhitektama i svima koji rade u kancelariji.