25/11/2020

Ergonomski rizik

 

Ergonomski rizik odnosi se na fizičke stresne faktore i uslove radnog mesta koji u sebi nose rizik od oštećenja ili oboljenja mišićno-koštanog sistema zaposlenih (oko 1,8 milion zaposlenih godišnje).


Područja u kojima postoje ergonomski faktori rizika su:

 • faktori rizika svojstveni radniku,
 • faktori rizika svojstveni radnom zadatku,
 • faktori rizika svojstveni radnom okruženju.

Ko je u opasnosti?

Rizik za oboljenje mišićno-koštanog sistema se povećava za radnike koji moraju:

 •  ponavljaju isti pokret tokom svog radnog dana;
 • rade svoj posao u neprijatnom položaju;
 • koriste veliku silu za obavljanje svojih poslova;
 •  često podižu teške predmete;07/11/2020

edukacija Osnove normiranja

 

 


 

Teme: 

 • Studija vremena. 
 • Struktura vremena. 
 • Norme. 
 • Vrste normi. 
 • Analiza pokreta. 
 • Metode za određivanje vremena rada. 
 • Takt grupe. 
 • Procena zalaganja radnika. 
 • Metode merenja vremena. 
 • Postupci merenja vremena. 
 • Izračunavanje vremenske norme u  industriji. 
 • Standardna vremena.
 • Metoda unapred određenih standardnih vremena.

Cilj obuke: Normiranje rada je osetljivo područje delovanja menadžmenta, pa su i greške veoma česte. Opasnost od greške je dvostruka: ako su norme suviše nisko postavljene i ako su postavljene visoko. U oba slučaja gubi se u efikasnosti rada. Zato je veoma važno utvrditi potreban napor koji radnik zaista može da uloži u toku  radnog dana.

 

Vreme: 6 sati

Online edukacija sa sertifikatom za učesnike 

Napomena: Na Vaš zahtev organizujemo jednodnevne i dvodnevne online i "in house" seminare. 


Prijava i informacije: tel. 060 6750060

email: agencijaseergo@gmail.com

  ergoobuke@gmail.com

03/11/2020

Edukacije

 

Ponuda edukacija za 2020. Prijave i informacije o edukacijama: 
tel. 0606750060
mejl: agencijaseergo@gmail.com
        ergoobuke@gmail.com