Wednesday, 19 June 2019

Organizaciona ergonomijaOrganizaciona ergonomija se bavi optimizacijom sociotehničkih sistema, uključujući njihove organizacione strukture, politike i procese. 

Relevantne teme uključuju: komunikaciju, upravljanje ljudskim resursima, dizajn rada, dizajn radnog vremena, timski rad, participativni dizajn, komunalnu ergonomiju, kooperativni rad, nove radne paradigme, virtuelne orga7nizacije, rad na daljinu i menadžment kvalitetom.
Zakažite savetovanje: tel. 0606750060
       ergoobuke@gmail.com
Monday, 10 June 2019

Ergonomsko radno mesto

Jedan od osnovnih ergonomskih faktora rizika je manipulacija teretima ispod visine kolena ili iznad visine ramena.


Sprečite na vreme ergonomski rizik preventivnim obukama. Pozovite naše konsultante za individualnu, grupnu ili in house obuku.

U toku je prijava za ergonomsku obuku zaposlenih u trgovinama i skadištima.