Posts

Featured post

Ergonomski program i edukacija zaposlenih

  U cilju smanjenje broja obolelih radnika od mišićno - koštani h poremećaja, povećanju produktivnost, smanjunju operativnih troškova poslovanja i optimizacije procese i procedure na radnom mestu Agencija SE-ERGO organizuje seminare za formiranje i edukaciju ergonomskog tima. Teme seminara: 1. Ergonomija.  2. Ergonomski uslovi rada. 3. Industrijska  ergonomija. 4. Ergonomska radionica.  5.  Ergonomski program kompanije.  Definisanje ergonomske procedure kompanije i formiranje ergonomskog tima. 6. Provera usvojenih znanja i veština učesnika obuke. Organizujemo jednodnevne, dvodnevne, trodnevne i četverodnevne seminare i radionice.  Učesnici obuke dobijaju radni materijal i sertifikat. Organizujemo ergonomski audit na Vaš zahtev. 

Ergonomska inovacija na radnom mestu

Ergonomska inovacija na radnom mestu se odnosi na razvoj novih ili unapređenje postojećih radnih procesa, alata, opreme ili radnog okruženja radi poboljšanja ergonomije, tj. prilagođavanja radnih uslova i zahteva zadacima, sposobnostima i potrebama zaposlenih. Ovakva inovacija ima za cilj smanjenje rizika od povreda, poboljšanje udobnosti, efikasnosti i zadovoljstva zaposlenih, kao i povećanje produktivnosti i kvaliteta rada. Merenje stope implementacije ergonomskih inovacija na radnom mestu je važan aspekt upravljanja ergonomijom i obezbeđivanja sigurnog i produktivnog radnog okruženja za zaposlene. Pristupi za merenje stope implementacije ergonomskih inovacija: - Procenat implementiranih ergonomskih rešenja: Ova mera prati procenat implementiranih ergonomskih rešenja u odnosu na ukupan broj identifikovanih potreba za poboljšanjem ergonomije. Može se izračunati kao odnos broja implementiranih rešenja prema ukupnom broju identifikovanih rešenja. - Vremenski okvir implementacije: O

Proces smanjenja ergonomskog rizika na radnom mestu

Image
  Proces smanjenja ergonomskog rizika je sistemski proces sa jasno definisanim ciljevima. Fokus procesa je poboljšanje bezbednosti i zdravlja na radu tj. identifikacija ergonomskih faktora rizika i eliminacija ili smanjenje tih rizika, čime se smanjuju bolovanja, povećava efikasnosti i produktivnosti. Glavni element procesa je  ergonomski tim ali uz učešće menadžmenta (presudan za uspeh) i svih zaposlenih. Koraci procesa smanjenja ergonomskog rizika na radnom mestu su: 1. Koraci poboljšanja radnog mesta: -        -  Analiza fizičkih i mentalnih zahteva na radn om mest u . -        -  Analiza standardnih operativnih procedura. -        -  Opis poslova  (metod posmatranja, intervju sa zaposlenima). -        -  Podela poslova prema aktivnostima zadatk a i li tehnološke operacije rada . -    -  Povezivanje ergonomskih faktora rizika sa tehnološkim operacijama/aktivnostima određenog radnog zadatka : napori, neprijatni i statički položaji, ponavljajući pokreti, kontaktni (stresni

Intervju

  Na portalu  PIT.BA  pročitajte intervju  Bademe Durkić sa  dr Gordanom Čolović: „Ergonomija i zaštita na radu ključne za humanizaciju rada i produktivnost“ uoči   konferencije „PIT Safety 2023 – Ergonomija i zaštita radnika: zbog zakona ili radi zaposlenih?“ održat će se 26. aprila 2023. u Sarajevu u organizaciji konsultantske kuće Targer E&C, portala PIT.ba i kompanije Frontline d.o.o.

6S obuka

Image
  Zašto Vam je potrebna  6S obuka? Naučićete kako da poboljšate isporuku usluga i proizvoda na vreme; Naučićete kako da poboljšate kvalitet proizvoda i smanjite otpad; Naučićete kako da povećate produktivnost; Moći ćete da smanjite rasipanje materijala, prostora i vremena (sprečavanje otpada); Moći ćete da smanjite troškove skladištenja i inventara; Naučićete kako da analizirate ergonomski rizik i smanjite mišično-skeletna oboljenja zaposlenih;  Živećete u zdravijem okruženju i poboljšaćete bezbednost na radnom mestu; Teme In-house obuke (12 sati): 1. Dan obuke: Lean proizvodnja; Definisanje i objašnjenje Kaizen koncepta; Šta je 6S (koncept i metodologija); Definisanje 6S koraka; Kako implementirati i praktikovati 6S?  Analiza radnih mesta (6S u kancelariji, proizvodnom pogonu, magacinu). Definisanje 6S kontrole. 2. Dan: 6S radionica.  Učesnici obuke dobijaju radni materijal, potrebnu dokumentaciju za implementaciju i sertifikate. Nakon implementacije organizujemo audit i erg

Online Panel BZR

  Redakcija BZR portala Acta Media sa Agencijom SE-ERGO organizovala je  Online Panel BZR #3,  30. januara 2023. godine, sa glavnom temom  Egonomija radnog mesta .  Cilj panela: Upoznavanje sa ergonomskim rizikom i ergonomskim analizama rada u cilju povećanja produktivnosti i zadovoljstva poslom, poboljšanja kvaliteta procesa rada i proizvoda, smanjenja operativnih troškova poslovanja i optimizacije procesa i procedura na radnom mestu. Prepoznavanje ergonomskog rizika u cilju sprečavanja koštano-mišićnih oboljenja i povreda na radu. Snimak panela:  https://www.youtube.com/watch?v=xjwHa-6etsw

INOVACIJA RADNOG MESTA

  In-house dvodnevni seminar INOVACIJA RADNOG MESTA   Teme: Snimanje radnih mesta. Tehnološka, organizaciona i ergonomska analiza radnih mesta. Analiza fizičkih zahteva posla. Inovacija radnog mesta. Donošenje odluka. Implementacija i kontrola radnih mesta. Uticaj na produktivnost. Standardizacija radnih mesta.   Provera znanja.   Cilj obuke: Formiranje tima za promene, poboljšanje i inovacije na radnim mestima; razumevanje značaja i procesa inoviranja radnih mesta; optimizacija i standardizacija radnog mesta u cilju povećanja produktivnosti; poboljšanje stava zaposlenih i zadovoljstva poslom.

Analiza fizičkih i kognitivnih zahteva posla

Image
  Za ergonomsku strategiju potrebno je izvršiti Analizu fizičkih i kognitivnih zahteva (Job demands analysis). To je sveobuhvatan proces koji tačno i objektivno identifikuje zahteve (rukovanje materijalom, pokreti i položaji, tela radno okruženje) u 3 koraka:  Korak 1:  Odrediti   objektivne mere kao što su snaga, težina, sile, trajanje, ponavljanje i položaji  tela  i uslovi rada postavljajući na primer ova pitanja:  Koji zadaci ručnog rukovanja su potrebni za obavljanje ovog zadatka, tj. podizanje, nošenje, guranje/vučenje? Koje sile i opterećenja su uključene, odnosno težine predmeta? Koji su položaji i obim pokreta zglobova potrebni za obavljanje ovog zadatka? Koliko radnika obavlja ovaj zadatak? Koliko dugo to rade?  Koliko često to rade?  Koliko radnika je prijavilo bol ili nelagodnost na ovom zadatku? Šta je glavni faktori rizika za ovaj zadatak? Koja ergonomska metoda koristi za analizu?  Korak 2: Predstaviti ergonomska i organizaciona rešenja dizajnirana da smanje fizičke zah