30/06/2017

E-mail savetovanje
Na Vaš zahtev SE-ERGO ergonomsko  oblikovanje e-mailom.radna mesta/mobilne kancelarije/ rad u kući/bašti/...svuda gde ste vi  ...

Pošaljite fotografiju vašeg radnog mesta - i mailom Vam stiže analiza i preporuka za ergonomske položaje pri radu ili odmoru.

Brzo i efikasno - vreme je novac! Svaki dinar uložen u ergonomiju višestruko se vraća...At your request SE-ERGO ergonomic design by e-mail.

Jobs / mobile offices / housework / gardening ... wherever you are ...

Send a photo of your workplace - and you will receive an email with an analysis and recommendation for ergonomic positions and postures.


Quickly and efficiently - time is money! Money invested in ergonomics returns multiple times ...

25/06/2017

Ergonomska radna mesta u laboratorijama

   Program obuke:

 • Zašto ergonomsko radno mesto?
 • Mišićno-koštani poremećaji pri radu u laboratorijama.
 • Analiza pokreta pri radu (mikroskop, pipeta).
 • Položaji tela za računarom/laptopom.
 • Problemi sa vidom.
 • Ergonomska uputstva za "rad bez bolova".
 • Ergonomski saveti za upotrebu mobilnih telefona/tableta.
 • Preventivne vežbe.

Za potrebe zaposlenih pripremili smo obuku u trajanju od 60/120 min.

Detalji o našim uslugama na  sajtu  

24/06/2017

Savetovanje


   SE-ERGO savetovanje: 
 • ergonomija
 • lean tehnike i metode
 • strategijske metode i tehnike

See: Strategy for fashion industry


22/06/2017

Aspekti kognitivne ergonomije


Najvažniji aspekti uključuju mentalni napor, donošenje odluka, interakcija sa računarima, ljudska pouzdanost i radni stres.

1) Mentalni napor 

Mentalni rad je mentalna aktivnost pri kojem mozak obrađuje informacije koje prima iz okoline. Postoje 2 kategorije mentalnog rada:
 • Mentalni rad u užem smislu - proces koji zahteva kreativnost u manjem ili većem obimu u zavisnosti od znanja, iskustva i mentalnih sposobnosti.
 • Obrada informacija, kao deo sistema čovek-mašina - kombinovanja novih informacija s onim što je od ranije poznato i donošenja odluke. Obrada informacija u svakom poslu uključuje percepciju putem senzornih organa (vid, sluh) interpretaciju primljene informacije i obradu dobijenih informacija.

2) Donošenje odluka

Donošenje odluka predstavlja proces identifikovanja problema u radnoj situaciji i izbor između postojećih alternativnih pravaca akcije (reorganizacija, nabavka novih šivaćih mašina, analiza radnih mesta i sl.). Odlučivanje je složen proces donošenja brojnih i raznovrsnih odluka na raznim organizacionim nivoima i mestima odlučivanja.
Odluke se mogu klasifikovati po raznim osnovama i prema različitim kriterijumima: vezane i slobodne odluke; rutinske, adaptivne i inovativne; strateške, taktičke i operativne; programirane i neprogramirane; individualne i kolektivne; dugoročne, srednjoročne, kratkoročne i tekuće. Mogu se klasifikovati i na upravljačke, rukovodilačke i izvršne.

3) Interakcija sa kompjuterom

Interakcija sa kompjuterom je disciplina koja se odnosi na projektovanje, evalvaciju i implementaciju interaktivnih kompjuterskih sistema koje koriste ljudi pri čemu se proučavaju i glavni fenomeni koji ih okružuju. 
Ona proučava: performanse zadataka koje zajednički obavljaju ljudi i kompjuteri, strukturu komunikacije čovek-kompjuter, sociološku i organizacionu interakciju tokom projektovanja sistema, čovekove mogućnosti da koristi kompjuter (uključujući mogućnost da uči), algoritme i programiranje samog interfejsa, inženjerske probleme koji se pojavljuju tokom projektovanja i izgradnje interfejsa i procese specifikovanja, projektovanja i implementacije interfejsa.

4) Pouzdanost čoveka


U teoriji pouzdanosti čoveka u centru pažnje je greška čoveka. Pod greškom čoveka treba razumeti njegovo delovanje koje nije propisno, ili koje odstupa od propisanih normi.                  Radni stres

12/06/2017

Kognitivna ergonomija


Kognitivna ergonomija obrađuje mentalne procese kao što su percepcija, pamćenje, mišljenje i motoriku i kako na njih utiče interakcija sa ostatkom posmatranog sistema. Proces kojim se čovek orijentiše među pojavama i stvarima spoljnjeg sveta naziva se spoznajni proces koga čine: oseti, percepcija, učenje, mišljenje i pamćenje.

Oseti su odrazi pojedinih svojstava predmeta i pojava spoljnjeg sveta u našoj svesti. Percepcija ili opažanje je proces koji senzornim informacijama daje značenje, povezuje ranije iskustvo i aktuelno doživljavanje, omogućava uspostavljanje i održavanje unutrašnje kohezivnosti i jedinstva znanja o relevantnim delovima spoljašnjeg sveta ili stvarnosti u celini. Značajni predmeti opažanja u organizacijama su:
o    Opažanje radne uspešnosti.
o    Opažanje organizacijskih uloga.
o    Opažanje ličnosti.
o    Opažanje pojedinih grupa ili kategorija članova organizacije.

Percepcija obuhvata traganje, pribavljanje i obradu informacija. Ljudi primaju stimulanse iz okruženja preko svojih pet čula: ukusa, mirisa, sluha, vida i dodira. Način na koji osoba interpretira stimulanse će voditi odgovoru (otvorenom, prikrivenom ili i jednom i drugom).

Učenje kojim se stiču nove navike, znanja i iskustvo, predstavlja pamćenje. Pamćenje je mogućnost usvajanja, zadržavanja i korištenja informacija. Ono je značajno za čoveka, za njegov razvoj i njegov identitet. Mišljenje (ili tok mišljenja) je mentalni proces koji se odlikuje rasuđivanjem i zaključivanjem, odnosno shvatanjem uzročno-posledičnih veza između različitih pojmova.

Motorika ima važnu ulogu u pokretanju celog tela. Pokrete izvodimo pomoću glatkih, te velikih i malih poprečno-prugastih mišića koji omogućuju statičke i dinamičke pokrete tela kao npr. držanje glave, sedenje, stajanje, hodanje, penjanje i slične pokrete.
Motoričke sposobnosti su sposobnosti izvođenja motoričke aktivnosti u odnosu na fizičke parametre (prostor, vreme, sila) i mogu biti:
(a) primarne motoričke sposobnosti - koordinacija, brzina, preciznost, ravnoteža, snaga, gipkost i
(b) sekundarne motoričke sposobnosti - sposobnost regulacije kretanja (za izvođenje kretanja u prostoru i vremenu) i sposobnost energetske regulacije (za optimalno korištenje energije tokom aktivnosti).

Aspekti kognitivne ergonomije su: mentalni napor, donošenje odluka, interakcija sa računarima, ljudska pouzdanost i radni stres.