12/07/2020

Asertivnost

Asertivnost je stav i način ponašanja u bilo kojoj situaciji u kojoj treba da se izraze osećanja, 
zatraži ono što se želi i kaže „ne“ kada se nešto ne želi.

Kako postajemo neasertivni?

  1. Strah od odbacivanja.
  2. Strah da nas drugi neće voleti.
  3. Strah da ćemo biti ismejani.
  4. Strah da ćemo ostaviti loš utisak.
  5. Strah da ćemo se osećati krivim.Asertivnost…

● ...povećava samopouzdanje.

● ...povećava šanse da dobijemo ono što želimo.

● ...utiče na to da nas drugi više poštuju.

● ...daje prostor za izgrađivanje kvalitetnijih odnosa.

● ...pomaže da bolje rešavamo konflikte.

● ...pomaže da se lakše izborimo sa stresom.

 

Naučite više na online savetovanju o Asertivnoj komunikaciji!

Teme: komunikacija, stilovi ponašanja, asertivna komunikacija i asertivne tehnike.  

Sve informacije na mejl: agencijaseergo@gmail.com

03/07/2020

Intenzitet rada


Standardni intenzitet je intenzitet koji obučeni radnik može ostvariti bez žurbe kao prosek tokom radnog dana ili smene i kojim može raditi stalno bez opasnosti po zdravlje.
Ocenu brzine i efikasnosti ili intenziteta rada je numerička ocena brzine i efikasnosti kojom se obavljaju pojedini elementi rada, na osnovu unapred definisane skale.
Postoje različite skale za ocenu brzine i efikasnosti ili intenziteta rada (procena zalaganja radnika), a najčešće se koristi skala ocena kod koje je osnovna ocena brzine i efikasnosti.

 

Vestinghaus sistem (Westinghouse System of Rating) razvijen je u  kompaniji "Westinghouse" i sadrži 4 faktora: veština, napor, uslovi i doslednost. 
Svaki faktor ima svoju numeričku vrednost koja se dodaje posmatranoj operaciji. 
 
Informacije o normiranju, savetovanju i edukacijama na telefon: 0606750060 ili mejl
agencijaseergo@gmail.com.