28/02/2018

Obuke i sertifikatiŽelite li da efikasnije obavljate svoj posao bez umora i 

bolova? 


SE-ERGO tim nudi rešenje. Odaberite Vašu ergonomsku strategiju:


1. Ergonomska obuka zaposlenih u trajanju od 60 min sa sertifikatom 
2. Obuka o vizualnoj komunikaciji i odnosu sa klijentima od 60 min sa sertifikatom
3. Obuka zaposlenih (ergonomska obuka + vizualna komunikacija)  u trajanju od 120 min sa sertifikatom 
4.Sertifikat ergonomskog radnog mesta (analiza vaših radnih mesta, uputstvo za oblikovanje radnih mesta i kontrola implementacije)
5.Ergonomska brošura U toku su prijave za preventivne ergonomske obuke "rad bez bolova":
ERGONOMSKA KANCELARIJA
ERGONOMSKA RADNA MESTA U ŠKOLI
ERGONOMSKA OBUKA ZA VOZAČE
ERGONOMSKA RADNA MESTA U SKLADIŠTIMA
ERGONOMSKA RADNA MESTA U LABORATORIJAMA
ERGONOMSKA RADNA MESTA U SALONIMA LEPOTE
ERGONOMIJA I VIZUALNA KOMUNIKACIJA
ERGONOMSKA RADNA MESTA MICROBLADING UMETNIKA
ergonomija ZA UČENIKE I STUDENTE (Learning Without Pain) 
ERGONOMSKA RADNA MESTA U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA
ERGONOMSKA RADNA MESTA ZA ZUBARE16/02/2018

Koncepcijska ergonomija
Koncepcijska ergonomija se bavi oblikovanjem ergonomskih mera radnog sistema. Ova ergonomija obuhvata zadatke poboljšanja uslova života i rada na dva područja:
o    području humanosti i
o    području ekonomičnosti.

Na području humanosti ergonomija mora: smanjiti opterećenje radnika, povećati zadovoljstvo i zainteresovati za rad i učiniti rad ugodnim. Bitno je da se postigne smanjenje oštećenja zdravlja pri radu, smanjenje štetnog uticaja okoline i olakšano izvođenje rada.Zadaci ergonomije iz perspektive ekonomičnosti su: povećati preciznost rada, ubrzati radni ritam, osigurati izvodljivost rada, smanjiti zahteve pri radu, smanjiti troškove, olakšati odlučivanje, poboljšati tok informacija i iskorištenje vremena.08/02/2018

Fizička ergonomija
Osnovni cilj fizičke ergonomije je povećanje komfora, smanjenja bolova i pojave mišićno-koštanih poremećaja. Zato se bavi projektovanjem sistema koji smanjuje fizičko opterećenje i definiše ljudske mogućnosti, ljudsku logiku i razmišljanje.

Fizička ergonomije se bavi anatomskim, antropometrijskim, psihološkim i biomehaničkim karakteristika ljudskih bića u njihovom odnosu sa fizičku aktivnošću, kao što su: stavovi o radu, rukovanje materijalima, česte povrede usled pokreta, mišićno-koštani poremećaji, organizovanje radnog prostora i zdravlje.


Bolesti povezane sa radom pripadaju grupi nespecifičnih bolesti rada. U nekim grupama zanimanja pojedine bolesti pojavljuju se sa većom učestalosti, koje su zbog toga dobile naziv "bolesti profesija". To su na primer zanimanja u kojima se obavljaju poslovi pri kojima je potrebno izvođenje složenih brzih ili ponavljanje jednoličnih pokreta.
04/02/2018

Ergonomija na delu - saloni lepote


Ergonomska preventivna obuka za salone lepote 

Innovative Project in Beauty Industry (IPBI)  međunarodna konferencija na temu inovativnih projekata, savremenih tehnologija i trendova održana u novosadskom kongresnom centru Master, 3. i 4. februara 2018. u organizaciji LUX KRAFT® by Lesja Karić.