30/04/2018

Rad


Ljudski rad predstavlja integralan proces koji obuhvata mnogobrojne aktivnosti za njegovu realizaciju. Studija rada obuhvata različite naučne metode analiziranja načina i vremena rada. Zbog toga, vrednovanje rada podrazumeva analizu velikog broja faktora od istraživanja organizacionih metoda i projektovanja optimalnih organizacionih metoda rada, utvrđivanja potrebnog vremena, utvrđivanje relativne vrednosti rada i korišćenja rezultata za racionalizaciju rada.


Potreba se se izuče i prilagode uslovi rada, sredstva za rad, proces rada i proizvod kao rezultat rada, čoveku sa psihološkog, fiziološkog i anatomskog aspekta, umesto prilagođavanja  potrebama posla je glavni cilj ergonomije. Prilagođavanje rada čoveku ima tri aspekta:

(1) prilagođavanje mašina i alata, koji trebaju biti tako projektovani, konstruisani i oblikovani respektujući čovekove anatomske, fiziološke, psihofiziološke i psihosocijalne karakteristike odnosno mogućnosti i ograničenja;

(2) prilagođavanje metoda rada, sa obzirom na telesne položaje i pokrete, raspodelu rada, odnosno radne operacije i njihov raspored, organizaciju sredstava za rad (predmeta rada i alata), organizaciju rada (raspored mašina i sinhronizaciju transporta), kako bi izabrana metoda rada uz najmanje naprezanja i umaranja dala maksimalni učinak;

(3) prilagođavanje uslova radne okoline, s obzirom na objektivne fizičke prilike, kako bi se njihovim optimalnim uređenjem osigurao osećaj udobnosti pri obavljanju posla koji utiče na radni učinak.


Srećan praznik rada! 
Happy Labour Day!


24/04/2018

OfficeGym: Vežbe za one koji sede mnogoPredavanje za učenike i studente u  Share Square 15.05.2018. u 18 h


Detaljne informacije na sajtu Share Square

Čas je koncipiran na sledeći način: 
1. Predstavljanje ergonomije; Mišićno-koštani poremećaji. (5 min) 
2. Položaji tela pri učenju ili radu; Analiza pokreta (15 min) 
3. Problemi sa vidom; Ergonomska uputstva za "učenje i rad bez bolova" (15 min) 
4. Položaji tela za računarom/laptopom; Ergonomski saveti za upotrebu mobilnih telefona/tableta. (20 min) 
5. Preventivne vežbe. (5 min)19/04/2018

Workshop


Na putu ka EU
Regionalna saradnja "Solidarnost" EKS

Radna grupa: Mreža žena Solidarnosti – Položaj žena u tekstilnoj industriji – povratak realnoj bazi

16.-18.04.2018, Niš
Hotel AleksandarČolović Gordana, SE-ERGO: Pregled stanja industrije tekstila, kože i obuće u regionu Zapadnog Balkana09/04/2018

Položaji dece pri učenju i igri

70 % dece ima problema sa kičmom! Mislite o tome i na vreme se savetujte sa našim ergonomistima!

02/04/2018

Ergonomske brošureNaručite svoj primerak  brošure sa ergonomskim savetima:

1. KANCELARIJSKA ERGONOMIJA  
2. ERGONOMSKA RADNA MESTA U SALONIMA LEPOTE
3.ERGONOMSKA UPUTSTVA ZA MICROBLADING UMETNIKE
4. ORGANIZACIONA ERGONOMIJA - Vizualna komunikacija 
5. ERGONOMSKA RADNA MESTA U ŠKOLI
6. ERGONOMSKA RADNA MESTA U LABORATORIJAMASve informacije na mail: agencijaseergo@gmail.com