Monday, 30 April 2018

Rad


Ljudski rad predstavlja integralan proces koji obuhvata mnogobrojne aktivnosti za njegovu realizaciju. Studija rada obuhvata različite naučne metode analiziranja načina i vremena rada. Zbog toga, vrednovanje rada podrazumeva analizu velikog broja faktora od istraživanja organizacionih metoda i projektovanja optimalnih organizacionih metoda rada, utvrđivanja potrebnog vremena, utvrđivanje relativne vrednosti rada i korišćenja rezultata za racionalizaciju rada.


Potreba se se izuče i prilagode uslovi rada, sredstva za rad, proces rada i proizvod kao rezultat rada, čoveku sa psihološkog, fiziološkog i anatomskog aspekta, umesto prilagođavanja  potrebama posla je glavni cilj ergonomije. Prilagođavanje rada čoveku ima tri aspekta:

(1) prilagođavanje mašina i alata, koji trebaju biti tako projektovani, konstruisani i oblikovani respektujući čovekove anatomske, fiziološke, psihofiziološke i psihosocijalne karakteristike odnosno mogućnosti i ograničenja;

(2) prilagođavanje metoda rada, sa obzirom na telesne položaje i pokrete, raspodelu rada, odnosno radne operacije i njihov raspored, organizaciju sredstava za rad (predmeta rada i alata), organizaciju rada (raspored mašina i sinhronizaciju transporta), kako bi izabrana metoda rada uz najmanje naprezanja i umaranja dala maksimalni učinak;

(3) prilagođavanje uslova radne okoline, s obzirom na objektivne fizičke prilike, kako bi se njihovim optimalnim uređenjem osigurao osećaj udobnosti pri obavljanju posla koji utiče na radni učinak.


Srećan praznik rada! 
Happy Labour Day!


Tuesday, 24 April 2018

OfficeGym: Vežbe za one koji sede mnogoPredavanje za učenike i studente u  Share Square 15.05.2018. u 18 h


Detaljne informacije na sajtu Share Square

Čas je koncipiran na sledeći način: 
1. Predstavljanje ergonomije; Mišićno-koštani poremećaji. (5 min) 
2. Položaji tela pri učenju ili radu; Analiza pokreta (15 min) 
3. Problemi sa vidom; Ergonomska uputstva za "učenje i rad bez bolova" (15 min) 
4. Položaji tela za računarom/laptopom; Ergonomski saveti za upotrebu mobilnih telefona/tableta. (20 min) 
5. Preventivne vežbe. (5 min)Thursday, 19 April 2018

Workshop


Na putu ka EU
Regionalna saradnja "Solidarnost" EKS

Radna grupa: Mreža žena Solidarnosti – Položaj žena u tekstilnoj industriji – povratak realnoj bazi

16.-18.04.2018, Niš
Hotel AleksandarČolović Gordana, SE-ERGO: Pregled stanja industrije tekstila, kože i obuće u regionu Zapadnog BalkanaMonday, 9 April 2018

Položaji dece pri učenju i igri

70 % dece ima problema sa kičmom! Mislite o tome i na vreme se savetujte sa našim ergonomistima!

Monday, 2 April 2018

Ergonomske brošureNaručite svoj primerak  brošure sa ergonomskim savetima:

1. KANCELARIJSKA ERGONOMIJA  
2. ERGONOMSKA RADNA MESTA U SALONIMA LEPOTE
3.ERGONOMSKA UPUTSTVA ZA MICROBLADING UMETNIKE
4. ORGANIZACIONA ERGONOMIJA - Vizualna komunikacija 
5. ERGONOMSKA RADNA MESTA U ŠKOLI
6. ERGONOMSKA RADNA MESTA U LABORATORIJAMASve informacije na mail: agencijaseergo@gmail.com