22/12/2020

Komunikacija i stilovi ponašanja

 

 


Promena organizacione kulture dešava se kroz obrazovanje. Ljudima je potrebno da uče nove veštine, i to na višem nivou, napuštajući stare nekorisne načine razmišljanja.

Najteži deo je promena načina ponašanja ljudi.

Teme online obuke: Veštine komunikacije. Usmena i pismena komunikacija. Vizualna komunikacija. Stilovi ponašanja. Asertivno ponašanje. Sprečavanje i rešavanje konflikata.

Cilj obuke: Razumevanje neverbalne i verbalne  komunikacije i čitanje emocija u komunikaciji. Savladavanje tehnika asertivne komunikacije. Poboljšanje kvaliteta komunikacije. Poboljšanje radne atmosfere, timske umreženosti i funkcionalnosti tima. 

Kome je namenjena: svima koji žele da usavrše komunikaciju 

Vreme: 6 sati (3x2 sata) u dogovorenim terminima

Cena: 12000, 00 din po učesniku sa sertifikatom

Cena za prijave do kraja januara 2021. godine: 7000,00 sa e-sertifikatom po učesniku

Za grupne prijave popust 10%. 

Mentor: prof. dr Gordana Čolović


Mogućnost slanja štampanog sertifikata i brošure "Vizualna komunikacija".


16/12/2020

Ergonomska strategija

 

Pravilna ergonomija nije samo jedan zadatak, na koji možete obratiti pažnju jedan dan, a zatim proveriti listu obaveza. Zadaci se menjaju, pojavljuju se nova zapošljavanja, a industrija i procesi evoluiraju tokom vremena.  Zato je potrebna je i ergonomska strategija.

Za izradu ergonomske strategije potrebna je analiza fizičkih zahteva posla. Analiza fizičkih zahteva je sveobuhvatan proces koji tačno i objektivno identifikuje fizičke zahteve (rukovanje materijalom, položaje tela i pokrete i radno okruženje) osnovnih funkcija posla. Ovaj proces ne samo da je efikasan u kvantifikovanju osnovnih funkcija posla, već istovremeno smanjuje fizičku sposobnost potrebnu za radno mesto predstavljanjem inovativnih rešenja kao dela analize.

Proces SE-ERGO je u 3 koraka:

Korak 1: Odrediti silu, ponavljanje i nastavak pokreta povezanih sa poslom, pored položaja tela i potrebnih pokreta i uslova okoline.

Korak 2: Predstaviti rešenja dizajnirana da smanje fizičke zahteve potrebne za obavljanje svih osnovnih radnih zadataka posla.

Korak 3: Primeniti rešenja za smanjenje potencijala povreda na radnom mestu i za poboljšanje morala i produktivnosti na radnom mestu.
11/12/2020

Osnove normiranja


Normativ rada je nazastupljenija mera vrednovanja rezultata u prozvodnji gde je moguća kvantifikacija učinka. Normativ tj. radnu normu predstavlja prosečan učinak izvršioca sa prosečnim nivoom sposobnosti, znanja i veština i on predstavlja osnovu za poređenje ostvarenog rezultata svakog pojedinačnog radnika.

Norma je vreme koje je potrebno prosečno veštom radniku odgovarajuće stručnosti da izvrši određenu tehnološku operaciju uz normalno zalaganje i zamor, pri normalnom delovanju okoline i normalnim uslovima rada. Ovakva definicija ukazuje na sledeća tri uslova:

1. Kvalifikovan i dobro obučen radnik.

2. Rad sa normalnim tempom sa kojim obučen radnik u normalnim uslovima izvršava zadatak sa normalnim nivoom utroška sopstvene energije. Normalan utrošak ljudske energije je onaj pri kome radnik može da izdržati tempo rada – ni suviše brz ni suviše spor. Izvršenja vremenske norme koju može da izvrši većina obučenih radnika je 100 %. Standardno vreme bi trebalo da bude takvo da 25 do 50% radnika mogu da je ispune.

3. Obavljanje tačno određenog zadatka koji ima propisanu metodu rada, specifikaciju materijala, specifikaciju alata, pribora i opreme koja se koristi, poziciju međuskladišta pre i posle obavljanja zadatka, prikaz dodatnih zahteva koji se odnosi na bezbednost, kvalitet, uređenje radnog mesta i aktivnosti kojima se obezbeđuje izvršavanje zadatka.

Naučite više na individualnom ili grupnom online savetovanju 

OSNOVE NORMIRANJA


Teme obuke: 

 • Studija vremena. 
 • Struktura vremena. 
 • Norme. 
 • Vrste normi. 
 • Analiza pokreta. 
 • Metode za određivanje vremena rada. 
 • Takt grupe. 
 • Procena zalaganja radnika. 
 • Metode merenja vremena. 
 • Postupci merenja vremena. 
 • Izračunavanje vremenske norme u  industriji. 
 • Standardna vremena.
 • Metoda unapred određenih standardnih vremena.

Vreme: 6-20 časova 

Online edukacija sa sertifikatom za učesnike. 

Napomena: Na Vaš zahtev organizujemo jednodnevne i dvodnevne online i "in house" seminare.