28/11/2021

Ergonomska strategija za preventivu mišićno-koštanih oboljenja

Predavanje dr Gordane Čolović: Ergonomska strategija za preventivu mišićno-koštanih oboljenja, u organizaciji Uprave za bezbednost i zdravlje na radu, održano 24. novembra 2021.


Beogradski sajam- 112 EXPO

10/11/2021

Ergonomsko oblikovanje radnog mesta

 

Boli vas vrat, ramena, leđa, nervozni ste, peku vas oči…

Koliko puta smo svi osetili neke od ovih problema? Mirovali ste nekoliko dana, možda išli na terapije – i vraćali se na isto radno mesto, istim obavezama…

Zaboravljamo da je potrebno ukloniti razlog naših problema…da promenimo naše radno mesto – da ga ergonomski dizajniramo u funkciji našeg zdravlja, da smanjimo pokrete pri radu, da omogućimo našem organizmu da se manje zamara …a ostanemo i dalje produktivni i fokusirani na zahteve našeg posla.

Savremena tehnologija nam je omogućila mnogo, ali svakodnevno nam i oduzima … da li razmišljamo o našem položaju tela pri radu na računaru… dok telefoniramo, čitamo poruke, jurimo sa jednog kraja grada na drugi - samo osećamo iscrpljenost i povećavamo stres!

Aktivni radni prostor nije hir, već nužnost. Ergonomija poboljšava udobnost, produktivnost i kvalitet života.

Ne oblikujte sami svoje radno mesto – prepustite to SE-ERGO timu.


08/09/2021

Menadžerske veštine

 

Grupna online edukacija i savetovanje


 MENADŽERSKE VEŠTINE


Teme: Poslovna komunikacija. Organizacija. Organizaciona kultura.  Priprema i vođenje sastanka. Modeli donošenje odluka. Upravljanje vremenom. Delegiranje poslova i radnih zadataka. Modeli prodaje. Pregovaranje. Strategija. Planiranje. Strategijske metode. Ergonomija.


48 online časova -  6 časova nedeljno - test - sertifikat 

Prijava na:

 tel. 060 6750060

agencijaseergo@gmail.com


24/08/2021

MENADŽERSKE VEŠTINE U SALONIMA LEPOTE

 

Online i In-house obuka i savetovanje

MENADŽERSKE VEŠTINE U SALONIMA LEPOTE


Teme obuke:


1. Brendiranje salona lepote.

2.Veštine komunikacije. Vizualna komunikacija. Stilovi ponašanja. Asertivno ponašanje. Odnos sa klijentima.

3. Delegiranje poslova i radnih zadataka. Upravljanje vremenom. Sprečavanje i rešavanje konflikata. Modeli prodaje usluga. Strategija poslovanja salona lepote.

4. Ergonomija radnog mesta. Mišićno-koštani poremećaji pri radu. Položaji tela pri radu. Analiza pokreta pri radu. Problemi sa vidom. Ergonomska uputstva za "rad bez bolova". Preventivne vežbe.


Cilj obuke:

 • Upoznavanje sa planiranjem, dizajniranjem i implementiranjem stategije brendiranja i značaj stvaranja dobre organizacione kulture salona.
 • Poboljšanje kvaliteta komunikacije između zaposlenim. Razumevanje neverbalne komunikacije i  i savladavanje tehnika asertivne komunikacije u cilju boljih odnosa sa klijentima.
 • Poboljšanje radne atmosfere, timske umreženosti i funkcionalnosti tima da sa što manje utrošenog vremena se poveća produktivnost i efikasnost.
 • Upoznavanje sa strategijskom analizom i metodama za lakše planiranje i kontrolu aktivnosti.
 • Preventiva zdravlja zaposlenih i smanjenje nepotrebnih pokreta i pogrešnih položaja pri radu jer  zbog nepravilnog položaja tela pri radu 71% zaposlenih u salonima lepote ima probleme sa vratom, leđima i bolovima u rukama što dovode do umora, iscrpljenosti, stresa i bolovanja.

Na Vaš zahtev organizujemo seminare i višemesečne kurseve. 

Video klip o seminaru18/08/2021

Industrijska ergonomija

 

In-house seminari ili online edukacija i savetovanje o Industrijskoj ergonomiji 

Teme: 

 • ergonomsko radno mesto;
 • mišićno-koštani poremećaji pri radu; 
 • biomehanika;
 • ergonomski rizik u proizvodnji i magacinima; 
 • faktori ergonomskog rizika; 
 • položaji tela pri radu u proizvodnji; 
 • sedenje/stajanje/hodanje; 
 • učestali jednolični pokreti; 
 • zone dohvata; 
 • uobičajene greške pri radu;
 • povrede i umor pri radu; 
 • značaj prevencije; 
 • osnovna ergonomska pravila za rukovanje, dizanje i prenošenje tereta (loše navike, visine opsega), ergonomska uputstva za rad sa transportnim kolicima, viljuškarom; 
 • ček liste za jednostavne ergonomske kontrole.

Ergonomska radionica:

 • ergonomska strategija kompanije, 
 • ergonomske metode i tehnike (RULA, REBA, ОWАS, NIOSH i dr.); 
 • analiziranje specifičnih radnih mesta u kompaniji; 
 • primena lean sistema (6S, Kaizen i  dr.) za ergonomsku analizu; 
 • izrada kontrolnih ček listi za specifična radna mesta.

Cilj obuke: Preventiva zdravlja zaposlenih i smanjenje mišićno-koštanih oboljenja. Motivacija zaposlenih za svakodnevne vežbe i brigu o zdravlju u cilju zaštite kičmenog stuba i sprečavanja povreda i profesionalnih oboljenja. Upoznavanje sa ergonomskim rizikom i ergonomskim analizama rada u cilju povećanja produktivnosti i zadovoljstva poslom, poboljšanja kvaliteta procesa rada i proizvoda, smanjenja operativnih troškova poslovanja i optimizacije procesa i procedura na radnom mestu.

Očekivani ishodi obuke: Upoznavanje sa ergonomskim principima i značajem ergonomskog radnog mesta za zdravlje zaposlenih i povećanje produktivnost. Razumevanje ergonomskih uslova rada. Prepoznavanje ergonomskog rizika u cilju sprečavanja koštano-mišićnih oboljenja i povreda na radu. Upoznavanje i implementiranje studije pokreta pri radu. Upoznavanje sa savremenim ergonomskim metodama i tehnikama za analizu radnih mesta. Izrada ček lista za ergonomsku kontrolu. Primena ergonomskih preventivnih vežbi. Definisanje ergonomske strategije kompanije.01/07/2021

Zašto Vam je potreban konsultant za lean sistem?

 SE-ERGO konsultant:

 • radi sa pojedincima kao lični trener da bi poboljšao njihov način rada i nivo motivacije;
 • radi sa grupama na poboljšanju njihovog kolektivnog učinka i produktivnosti;
 • posmatra celu organizaciju i njenu strukturu;
 • razgovara o organizacionoj kulturi i njenim stilovima rukovođenja;
 • spaja model ledenog brega i pet lean principa;
 • predlaže lean metode;
 • edukuje tim za implentaciju lean sistema;
 • kontroliše implementaciju. 


12/04/2021

Online seminar Osnove ergonomije

 Želite li da efikasnije obavljate svoj posao bez umora i bolova?

TEME:

Ergonomsko radno mesto.

Ergonomski uslovi rada.

Mišićno-koštani poremećaji pri radu. 

Profesionalna oboljenja.

Analiza pokreta pri radu.

Kancelarijska ergonomija.

Industrijska ergonomija.

Položaji tela za računarom/laptopom.

Računar i problemi sa vidom.

Ergonomska uputstva za "rad bez bolova".

Preventivne vežbe.

Cilj obuke: Ne-ergonomski položaji tela dovode do umora, iscrpljenosti i stresa. Preventiva zdravlja zaposlenih i smanjenje nepotrebnih pokreta i pogrešnih položaja pri radu jer ergonomski oblikovano radno mesto poboljšava moral zaposlenih, povećava produktivnost i zadovoljstvo poslom, smanjuje operativne troškove poslovanja i optimizuje procese i procedure na radnom mestu.

Cena sa sertifikatom za 6 online časova: 12000, 00

Plaćanje na račun

Prijava: Agencija SE-ERGO
☎️ 060 6750060
📧 agencijaseergo@gmail.com


01/04/2021

Ergonomska radna mesta u laboratorijama

 

Program obuke:

-       Zašto ergonomsko radno mesto?

-       Mišićno-koštani poremećaji pri radu u laboratorijama.

-       Analiza pokreta pri radu (mikroskop, pipeta).

-       Položaji tela za računarom/laptopom.

-       Problemi sa vidom.

-       Ergonomska uputstva za "rad bez bolova".

-       Ergonomski saveti za upotrebu mobilnih telefona/tableta.

-       Preventivne vežbe.


Cilj obuke je preventiva zdravlja zaposlenih jer ergonomski poremećaji najbrže rastu od svih kategorija profesionalnih oboljenja (56%).  Ne-ergonomski položaji tela  (sedenje, stajanje, rad za računarom i sl.) zbog mišično-koštanih problema dovode do umora, iscrpljenosti i stresa. Ergonomski oblikovano radno mesto poboljšava moral zaposlenih, povećava produktivnost i zadovoljstvo poslom, smanjuje operativne troškove poslovanja i optimizuje procese i procedure na radnom mestu.Vreme: 2 časa online ili In house


20/03/2021

Norme

 

U  industriji se najčešće koristi vremenska norma. Ona omogućava:

 1. Utvrđivanje troškova rada u proizvodnji, a time i  utvrđuje prodajna cene proizvoda.
 2. Izradu plana angažovanje mašina, realizaciju proizvodnih operacija i određivanje radnika neophodnih za realizaciju proizvodnje, isporuke materijala i upravljanje zalihama.
 3. Uravnoteženje linije montaže i brzine kretanja montažne trake.
 4. Određivanje  kvalifikacija i sagledavanje željene sposobnosti i veština radnika.
 5. Isplatu stimulativne zarade.
 6. Proračun smanjenja troškova na osnovu datih predloga zasnovanih na najekonomičnijem metodu.
 7. Proračun opravdanosti nabavke nove opreme u skladu sa visinom troškova proizvodnje.
 8. Praćenje učinka u odnosu na budžet – masu zarada i merenja rezultata upravljanja i rukovođenja.

 


U slučaju da se  promene neki od uslova pod kojim je norma data (tehnološki proces, stabilizacija radnog mesta, mašina, materijal, okolina, itd.) norma se može menjati, ali ne i radnik jer on nije uslov rada. Prilikom normiranja javljaju se problemi jer su norme često nerealno postavljene zbog:

o   Pogrešno prepisane norme.

o   Pogrešno izračunate norme.

o   Preoštro ili preblago određene norme.

o   Iste norme, a nov  je način rada.

o   “Od oka” norma, itd.

Normiranje rada je osetljivo područje delovanja menadžmenta, pa su i greške veoma česte. Opasnost od greške je dvostruka: ako su norme suviše nisko postavljene i ako su postavljene visoko. U oba slučaja gubi se u efikasnosti rada. U prvom slučaju, radnik će lako dostići zadatu normu, možda već i posle 3-4 časa rada, što znači da će sa polovinom svojih realnih mogućnosti ostvariti pun učinak. Ovo šteti kompaniji, jer se raspoloživi ljudski resursi ne iskorišćavaju u potpunosti. U drugom slučaju, radnik neće moći da dostigne 100% norme, biće manje plaćen, a ako su druge pozicije u istom radnom procesu pravilno normirane on će predstavljati tzv. "usko grlo" tog procesa. Prema tome, veoma je važno utvrditi potreban napor koji radnik zaista može da uloži u toku osmočasovnog radnog dana. 

Različiti poslovi zahtevaju različite napore, a koliki će napor pojedinac uložiti, zavisi i od stepena njegove radne motivacije. Tako se merenjem napora (najveći mogući učinak za konkretan radni zadatak i njegova odstupanja), može izmeriti i stepen radne motivacije pojedinaca.

Naučite više na individualnom ili grupnom online savetovanju 


OSNOVE NORMIRANJA


Teme obuke: 

 • Studija vremena. 
 • Struktura vremena. 
 • Norme. 
 • Vrste normi. 
 • Analiza pokreta. 
 • Metode za određivanje vremena rada. 
 • Takt grupe. 
 • Procena zalaganja radnika. 
 • Metode merenja vremena. 
 • Postupci merenja vremena. 
 • Izračunavanje vremenske norme u  industriji. 
 • Standardna vremena.
 • Metoda unapred određenih standardnih vremena.

Vreme: 20 časova

Kotizacija sa sertifikatom 40000,00 dinara po učesniku

Na Vaš zahtev organizujemo jednodnevne i dvodnevne online i "in house" seminare. 

09/03/2021

Mikro ergonomija

 

Osnovni cilj mikro ergonomije je poboljšanje performansi celokupnog sistema kao i da redukuje stres analizom: zadatka, radnog okruženja i interakcije čovek-mašina. Koncept stres-naprezanje je tradicionalni pristup za ocenu radnog sistema. Osnovni koncept je da je svako radno mesto okarakterisano spoljašnjim faktorima, koji su isti za sve pojedince koji reaguju različito zavisno od individualnih karakteristika i sposobnosti. Stres se razlikuje od parametara stresa (definiše se brojevima), faktora stresa (daje se samo opisno) i vremana izlaganja stresu. 

Kako bi se dobila predstava o faktorima koji utiču na rad, struktura sistema čovek-mašina (Human-Machine System) mora se ispitati praćenjem čovečijeg rada u relaciji sa informacijom i brzinom protoka informacija. Ovo uključuje postavljanje zadatka, njegovo prevođenje u akciju, izvršenje zadatka i rezultat izvršenja zadatka. Povratna sprega zatvara kontrolnu petlju formiranu za sistem čovek-mašina i pokazuje da je radnik generalno sposoban da uporedi zadatak i rezultat. Svi poremećaji ovog procesa su uticaji sredine. 

Pri analizi definisanja zadatka razlikuju se:

- Zadaci sa pretežnim fizičkim opterećenjem. Neki ovde definišu razliku između statičkog i dinamičkog fizičkog rada. Kod oba stres se može kvantifikovati definisanjem fizičkih zahteva.

- Zadaci sa pretežnim mentalnim opterećenjem (intelektualni rad). Uopšteni koncept za definisanje ovog stresa u brojevima ne postoji. Intelektualni rad je zato uzet kao faktor stresa.

- Zadaci sa oba zahteva (fizičkim i mentalnim).

Kod analize uticaja sredine (ergonomija okruženja) ističu se:

a) Fizički uticaji sredine, koji se mogu meriti kao i njihov uticaj na čoveka i mogu se oceniti kvantitativno (osvetljenje, buka, mehaničke vibracije, klima, otrovni gasovi, radijacija, prašina, prljavština i vlažnost).

b) Socijalni uticaji sredine, koji se ne mogu meriti fizički i zato se različito ocenjuju.

02/03/2021

Rođendanski popustRođendanski popust na sve obuke 30% za sve prijave od 2. do 7. marta 2021.

Osnove ergonomije

Kancelarijska ergonomija

Industrijska ergonomija  

Menadžerske veštine

Veštine komunikacije

Alati lean sistema

Osnove normiranja

Strategijske metode Prijave i informacije:

Tel. 060 6750060

agencijaseergo@gmail.com

ergoobuke@gmail.com

 

Alati Le


 


07/02/2021

Edukacija Alati Lean sistema

 

Online edukacija

Alati Lean sistema 

 

Modul 1: Lean proizvodnja

Modul 2: 5S  (Uvod. Razumevanje 1S i 2S. Razumevanje 3S i 4S. Razumevanje 5S. Implementacija.)

Modul 3: Kaizen (Uvod u Kaizen filozofiju. Principi. PDCA. Elementi Kaizen procesa. Muri, Mura i Muda. Gemba)

Modul 4: Kanban (Uvod u Lean Kanban sistem. Push i Pull sistem. Elementi Lean Kanban sistema. E-kanban. Principi)

Modul 5: Lean Quality Control Circles (Uvod QCC. Uključivanje QCC u organizaciju.)

 

Cilj obuke: Upoznavanje sa lean filozofijom i alatima koji omogućavaju veću produktivnost, eliminacijom svih aktivnosti koji ne daju vrednost, smanjenje vremena isporuke, nižu cenu i poboljšavaju kvalitet.

Vreme: 10 časova

Cena: 12000,00 sa sertifikatom po učesniku edukacije (za prijave do 1.3.2021.)

Cena 1 modula (2 časa): 3000,00 sa sertifikatom po učesniku edukacije (za prijave do 1.3.2021.)

Za održavanje In house seminara poslati upit na: agencijaseergo@gmail.com

 

20/01/2021

Alati Lean sistema

 

Lean proizvodnja se može prikazati kao skup pojedinačnih celina, načela i mera, koje objedinjene daju delotvoran oblik neprekinutog lanca u stvaranju nove vrednosti. Ukupan koncept je planiran i upravljan po etapama da bi poslovni-proizvodni sistem dosegao postavljeni cilj. Pri tome je potrebno osigurati povezanost i kvalificiranost svih radnika i ukidanje starih, neprikladnih organizacijskih struktura.

Primena načela lean proizvodnja dovodi u postojećim proizvodnim sistemima do:

 •  skraćenja ciklusa proizvodnje,
 •  smanjenja vezivanja kapitala i
 •  smanjenja potrebnog broja radnika.

Lean proizvodnja se ne odnosi samo na proizvodnju, već i na sve ostale funkcije unutar poslovnog sistema, kao i na odnose sa proizvođačima.

Naučite više na online edukaciji ili In house seminaru:

Alati Lean sistema 

Moduli: 
Lean proizvodnja
5S
Kaizen
Kanban 
Lean Quality Control Circles 

Vreme: 10 sati 
Cena: 12000,00 sa sertifikatom po učesniku edukacije (za prijave do 1.3.2021.)
Cena 1 modula: 3000, 00 sa sertifikatom po učesniku edukacije (za prijave do 1.3.2021.)
Edukator: dr Gordana Čolović17/01/2021

Industrijska ergonomija - očuvanje fizičkog zdravlja

 

Ergonomska analiza proizvodnje i edukacija zaposlenih omogućava:

 • Sprečavanje povreda i nelagodnosti za radnike.
 • Sprečavanje koštano-mišićnog problema.
 • Sprečavanje izgubljenog vremena i smanjena produktivnost.
 • Sprečavanje uskih grla u proizvodnji i drugih neefikasnosti.
 • Sprečavanje negativnih interakcija čovekove okoline koje će smanjiti optimizaciju sistema.


Sve informacije o ergonomskom savetovanju na tel. 0606750060 ili 
agencijaseergo@gmail.com


11/01/2021

Komunikacija

Iako mnogi ljudi pretpostavljaju da je uspešna komunikacija pravilo, a da su poremećaji u komunikaciji izuzetak, nažalost, dešava se potpuno suprotno:

Nesporazumi u komunikaciji su pravilo, a dobra komunikacija je izuzetak!

Preko 50% poruka u kompaniji nikada ne stignu do onih kojima su upućene ili stignu u izmenjenom obliku.


Specifične komunikacijske prepreke su:

Nedostatak  planiranja

 • Dobra komunikacija se retko događa slučajno.
 • Ljudi često počinju govoriti ili pisati bez prethodnog promišljanja, planiranja i definisanja svrhe poruke.
 • Međutim, u poslovnoj komunikaciji planiranje je veoma važan preduslov za uspešnu komunikaciju i ostvarivanje ciljeva organizacije.

Semantička distorzija

 • Iskrivljavanje značenja poruke - koja može biti namerna ili slučajna.

Nerazjašnjene pretpostavke

 • Vrlo važna činjenica koja se često ispušta iz vida je nepostojanje prenosa pretpostavki koje leže u osnovi poruke.
 • Nerazjašnjene pretpostavke, koje se javljaju kod oba učesnika u komunikaciji mogu izazvati konfuziju, koja može rezultirati nesporazumom, pa i nemogućnošću da se ostvari cilj komunikacije.

Loše formulisane poruke

 • Bez obzira na to koliko je jedna ideja jasna pošiljaocu, poruka može biti opterećena loše odabranim rečima, propustima, nedostatkom koherentnosti, lošom organizacijom, nespretnom strukturom rečenice, frazama, nepotrebnom upotrebom žargona i nerazjašnjenim implikacijama.
 • Na taj način poruka postaje nejasna za primaoca. Ovaj nedostatak jasnoće i preciznosti se može otkloniti poklanjanjem veće pažnje procesu kodiranja poruke.

Learn more: Online savetovanje 

Veštine komunikacije

 TEME:

Komunikacija. Pismena komunikacija. Usmena komunikacija i aktivno slušanje. Vizualna komunikacija. Uticaj vizualne komunikacije na ponašanje sagovornika. Zone komfora. Spoljašnji izgled. Vrste ponašanja i komunikacije. Konflikti. Asertivna komunikacija. Saveti.

Vreme: 6 časova

Kotizacija: 12000,00 din po učesniku sa sertifikatom

Za sve prijavljenje do 1.2.2021. cena 7000,00 dinara po učesniku.