12/04/2021

Online seminar Osnove ergonomije

 Želite li da efikasnije obavljate svoj posao bez umora i bolova?

TEME:

Ergonomsko radno mesto.

Ergonomski uslovi rada.

Mišićno-koštani poremećaji pri radu. 

Profesionalna oboljenja.

Analiza pokreta pri radu.

Kancelarijska ergonomija.

Industrijska ergonomija.

Položaji tela za računarom/laptopom.

Računar i problemi sa vidom.

Ergonomska uputstva za "rad bez bolova".

Preventivne vežbe.

Cilj obuke: Ne-ergonomski položaji tela dovode do umora, iscrpljenosti i stresa. Preventiva zdravlja zaposlenih i smanjenje nepotrebnih pokreta i pogrešnih položaja pri radu jer ergonomski oblikovano radno mesto poboljšava moral zaposlenih, povećava produktivnost i zadovoljstvo poslom, smanjuje operativne troškove poslovanja i optimizuje procese i procedure na radnom mestu.

Cena sa sertifikatom: 12000, 00
Termin: 23 i 24. april 2021. od 18 do 19.30 h

Broj mesta ograničen!

Prijava: Agencija SE-ERGO
☎️ 060 6750060
📧 agencijaseergo@gmail.com


01/04/2021

Ergonomska radna mesta u laboratorijama

 

Program obuke:

-       Zašto ergonomsko radno mesto?

-       Mišićno-koštani poremećaji pri radu u laboratorijama.

-       Analiza pokreta pri radu (mikroskop, pipeta).

-       Položaji tela za računarom/laptopom.

-       Problemi sa vidom.

-       Ergonomska uputstva za "rad bez bolova".

-       Ergonomski saveti za upotrebu mobilnih telefona/tableta.

-       Preventivne vežbe.


Cilj obuke je preventiva zdravlja zaposlenih jer ergonomski poremećaji najbrže rastu od svih kategorija profesionalnih oboljenja (56%).  Ne-ergonomski položaji tela  (sedenje, stajanje, rad za računarom i sl.) zbog mišično-koštanih problema dovode do umora, iscrpljenosti i stresa. Ergonomski oblikovano radno mesto poboljšava moral zaposlenih, povećava produktivnost i zadovoljstvo poslom, smanjuje operativne troškove poslovanja i optimizuje procese i procedure na radnom mestu.Vreme: 2 časa online ili In house


20/03/2021

Norme

 

U  industriji se najčešće koristi vremenska norma. Ona omogućava:

 1. Utvrđivanje troškova rada u proizvodnji, a time i  utvrđuje prodajna cene proizvoda.
 2. Izradu plana angažovanje mašina, realizaciju proizvodnih operacija i određivanje radnika neophodnih za realizaciju proizvodnje, isporuke materijala i upravljanje zalihama.
 3. Uravnoteženje linije montaže i brzine kretanja montažne trake.
 4. Određivanje  kvalifikacija i sagledavanje željene sposobnosti i veština radnika.
 5. Isplatu stimulativne zarade.
 6. Proračun smanjenja troškova na osnovu datih predloga zasnovanih na najekonomičnijem metodu.
 7. Proračun opravdanosti nabavke nove opreme u skladu sa visinom troškova proizvodnje.
 8. Praćenje učinka u odnosu na budžet – masu zarada i merenja rezultata upravljanja i rukovođenja.

 


U slučaju da se  promene neki od uslova pod kojim je norma data (tehnološki proces, stabilizacija radnog mesta, mašina, materijal, okolina, itd.) norma se može menjati, ali ne i radnik jer on nije uslov rada. Prilikom normiranja javljaju se problemi jer su norme često nerealno postavljene zbog:

o   Pogrešno prepisane norme.

o   Pogrešno izračunate norme.

o   Preoštro ili preblago određene norme.

o   Iste norme, a nov  je način rada.

o   “Od oka” norma, itd.

Normiranje rada je osetljivo područje delovanja menadžmenta, pa su i greške veoma česte. Opasnost od greške je dvostruka: ako su norme suviše nisko postavljene i ako su postavljene visoko. U oba slučaja gubi se u efikasnosti rada. U prvom slučaju, radnik će lako dostići zadatu normu, možda već i posle 3-4 časa rada, što znači da će sa polovinom svojih realnih mogućnosti ostvariti pun učinak. Ovo šteti kompaniji, jer se raspoloživi ljudski resursi ne iskorišćavaju u potpunosti. U drugom slučaju, radnik neće moći da dostigne 100% norme, biće manje plaćen, a ako su druge pozicije u istom radnom procesu pravilno normirane on će predstavljati tzv. "usko grlo" tog procesa. Prema tome, veoma je važno utvrditi potreban napor koji radnik zaista može da uloži u toku osmočasovnog radnog dana. 

Različiti poslovi zahtevaju različite napore, a koliki će napor pojedinac uložiti, zavisi i od stepena njegove radne motivacije. Tako se merenjem napora (najveći mogući učinak za konkretan radni zadatak i njegova odstupanja), može izmeriti i stepen radne motivacije pojedinaca.

Naučite više na individualnom ili grupnom online savetovanju 


OSNOVE NORMIRANJA


Teme obuke: 

 • Studija vremena. 
 • Struktura vremena. 
 • Norme. 
 • Vrste normi. 
 • Analiza pokreta. 
 • Metode za određivanje vremena rada. 
 • Takt grupe. 
 • Procena zalaganja radnika. 
 • Metode merenja vremena. 
 • Postupci merenja vremena. 
 • Izračunavanje vremenske norme u  industriji. 
 • Standardna vremena.
 • Metoda unapred određenih standardnih vremena.

Vreme: 20 časova

Kotizacija sa sertifikatom 40000,00 dinara po učesniku

Na Vaš zahtev organizujemo jednodnevne i dvodnevne online i "in house" seminare. 

09/03/2021

Mikro ergonomija

 

Osnovni cilj mikro ergonomije je poboljšanje performansi celokupnog sistema kao i da redukuje stres analizom: zadatka, radnog okruženja i interakcije čovek-mašina. Koncept stres-naprezanje je tradicionalni pristup za ocenu radnog sistema. Osnovni koncept je da je svako radno mesto okarakterisano spoljašnjim faktorima, koji su isti za sve pojedince koji reaguju različito zavisno od individualnih karakteristika i sposobnosti. Stres se razlikuje od parametara stresa (definiše se brojevima), faktora stresa (daje se samo opisno) i vremana izlaganja stresu. 

Kako bi se dobila predstava o faktorima koji utiču na rad, struktura sistema čovek-mašina (Human-Machine System) mora se ispitati praćenjem čovečijeg rada u relaciji sa informacijom i brzinom protoka informacija. Ovo uključuje postavljanje zadatka, njegovo prevođenje u akciju, izvršenje zadatka i rezultat izvršenja zadatka. Povratna sprega zatvara kontrolnu petlju formiranu za sistem čovek-mašina i pokazuje da je radnik generalno sposoban da uporedi zadatak i rezultat. Svi poremećaji ovog procesa su uticaji sredine. 

Pri analizi definisanja zadatka razlikuju se:

- Zadaci sa pretežnim fizičkim opterećenjem. Neki ovde definišu razliku između statičkog i dinamičkog fizičkog rada. Kod oba stres se može kvantifikovati definisanjem fizičkih zahteva.

- Zadaci sa pretežnim mentalnim opterećenjem (intelektualni rad). Uopšteni koncept za definisanje ovog stresa u brojevima ne postoji. Intelektualni rad je zato uzet kao faktor stresa.

- Zadaci sa oba zahteva (fizičkim i mentalnim).

Kod analize uticaja sredine (ergonomija okruženja) ističu se:

a) Fizički uticaji sredine, koji se mogu meriti kao i njihov uticaj na čoveka i mogu se oceniti kvantitativno (osvetljenje, buka, mehaničke vibracije, klima, otrovni gasovi, radijacija, prašina, prljavština i vlažnost).

b) Socijalni uticaji sredine, koji se ne mogu meriti fizički i zato se različito ocenjuju.

02/03/2021

Rođendanski popustRođendanski popust na sve obuke 30% za sve prijave od 2. do 7. marta 2021.

Osnove ergonomije

Kancelarijska ergonomija

Industrijska ergonomija  

Menadžerske veštine

Veštine komunikacije

Alati lean sistema

Osnove normiranja

Strategijske metode Prijave i informacije:

Tel. 060 6750060

agencijaseergo@gmail.com

ergoobuke@gmail.com

 

Alati Le


 


07/02/2021

Edukacija Alati Lean sistema

 

Online edukacija

Alati Lean sistema 

 

Modul 1: Lean proizvodnja

Modul 2: 5S  (Uvod. Razumevanje 1S i 2S. Razumevanje 3S i 4S. Razumevanje 5S. Implementacija.)

Modul 3: Kaizen (Uvod u Kaizen filozofiju. Principi. PDCA. Elementi Kaizen procesa. Muri, Mura i Muda. Gemba)

Modul 4: Kanban (Uvod u Lean Kanban sistem. Push i Pull sistem. Elementi Lean Kanban sistema. E-kanban. Principi)

Modul 5: Lean Quality Control Circles (Uvod QCC. Uključivanje QCC u organizaciju.)

 

Cilj obuke: Upoznavanje sa lean filozofijom i alatima koji omogućavaju veću produktivnost, eliminacijom svih aktivnosti koji ne daju vrednost, smanjenje vremena isporuke, nižu cenu i poboljšavaju kvalitet.

Vreme: 10 časova

Cena: 12000,00 sa sertifikatom po učesniku edukacije (za prijave do 1.3.2021.)

Cena 1 modula (2 časa): 3000,00 sa sertifikatom po učesniku edukacije (za prijave do 1.3.2021.)

Za održavanje In house seminara poslati upit na: agencijaseergo@gmail.com

 

20/01/2021

Alati Lean sistema

 

Lean proizvodnja se može prikazati kao skup pojedinačnih celina, načela i mera, koje objedinjene daju delotvoran oblik neprekinutog lanca u stvaranju nove vrednosti. Ukupan koncept je planiran i upravljan po etapama da bi poslovni-proizvodni sistem dosegao postavljeni cilj. Pri tome je potrebno osigurati povezanost i kvalificiranost svih radnika i ukidanje starih, neprikladnih organizacijskih struktura.

Primena načela lean proizvodnja dovodi u postojećim proizvodnim sistemima do:

 •  skraćenja ciklusa proizvodnje,
 •  smanjenja vezivanja kapitala i
 •  smanjenja potrebnog broja radnika.

Lean proizvodnja se ne odnosi samo na proizvodnju, već i na sve ostale funkcije unutar poslovnog sistema, kao i na odnose sa proizvođačima.

Naučite više na online edukaciji ili In house seminaru:

Alati Lean sistema 

Moduli: 
Lean proizvodnja
5S
Kaizen
Kanban 
Lean Quality Control Circles 

Vreme: 10 sati 
Cena: 12000,00 sa sertifikatom po učesniku edukacije (za prijave do 1.3.2021.)
Cena 1 modula: 3000, 00 sa sertifikatom po učesniku edukacije (za prijave do 1.3.2021.)
Edukator: dr Gordana Čolović17/01/2021

Industrijska ergonomija - očuvanje fizičkog zdravlja

 

Ergonomska analiza proizvodnje i edukacija zaposlenih omogućava:

 • Sprečavanje povreda i nelagodnosti za radnike.
 • Sprečavanje koštano-mišićnog problema.
 • Sprečavanje izgubljenog vremena i smanjena produktivnost.
 • Sprečavanje uskih grla u proizvodnji i drugih neefikasnosti.
 • Sprečavanje negativnih interakcija čovekove okoline koje će smanjiti optimizaciju sistema.


Sve informacije o ergonomskom savetovanju na tel. 0606750060 ili 
agencijaseergo@gmail.com


11/01/2021

Komunikacija

Iako mnogi ljudi pretpostavljaju da je uspešna komunikacija pravilo, a da su poremećaji u komunikaciji izuzetak, nažalost, dešava se potpuno suprotno:

Nesporazumi u komunikaciji su pravilo, a dobra komunikacija je izuzetak!

Preko 50% poruka u kompaniji nikada ne stignu do onih kojima su upućene ili stignu u izmenjenom obliku.


Specifične komunikacijske prepreke su:

Nedostatak  planiranja

 • Dobra komunikacija se retko događa slučajno.
 • Ljudi često počinju govoriti ili pisati bez prethodnog promišljanja, planiranja i definisanja svrhe poruke.
 • Međutim, u poslovnoj komunikaciji planiranje je veoma važan preduslov za uspešnu komunikaciju i ostvarivanje ciljeva organizacije.

Semantička distorzija

 • Iskrivljavanje značenja poruke - koja može biti namerna ili slučajna.

Nerazjašnjene pretpostavke

 • Vrlo važna činjenica koja se često ispušta iz vida je nepostojanje prenosa pretpostavki koje leže u osnovi poruke.
 • Nerazjašnjene pretpostavke, koje se javljaju kod oba učesnika u komunikaciji mogu izazvati konfuziju, koja može rezultirati nesporazumom, pa i nemogućnošću da se ostvari cilj komunikacije.

Loše formulisane poruke

 • Bez obzira na to koliko je jedna ideja jasna pošiljaocu, poruka može biti opterećena loše odabranim rečima, propustima, nedostatkom koherentnosti, lošom organizacijom, nespretnom strukturom rečenice, frazama, nepotrebnom upotrebom žargona i nerazjašnjenim implikacijama.
 • Na taj način poruka postaje nejasna za primaoca. Ovaj nedostatak jasnoće i preciznosti se može otkloniti poklanjanjem veće pažnje procesu kodiranja poruke.

Learn more: Online savetovanje 

Veštine komunikacije

 TEME:

Komunikacija. Pismena komunikacija. Usmena komunikacija i aktivno slušanje. Vizualna komunikacija. Uticaj vizualne komunikacije na ponašanje sagovornika. Zone komfora. Spoljašnji izgled. Vrste ponašanja i komunikacije. Konflikti. Asertivna komunikacija. Saveti.

Vreme: 6 časova

Kotizacija: 12000,00 din po učesniku sa sertifikatom

Za sve prijavljenje do 1.2.2021. cena 7000,00 dinara po učesniku.