25/12/2018

Nova 2019!
Želimo Vam dobro zdravlje, sreću i uspeh u Novoj  godini.

                     Srećni praznici!
                     SE-ERGO tim  


20/12/2018

KOGNITIVNA ERGONOMIJA - VRSTE STRESANe-ergonomski položaji tela zbog mišično-koštanih problema dovode do umora, iscrpljenosti i stresa. Stres se javlja kada se radnik oseća ugroženim usled opterećenja ili opasnosti kojima je izložen u toku izvođenja rada, kada radnik smatra da je preopterećen ili kada ima utisak da ne može da utiče na situaciju. Svetska zdravstvena organizacija je proglasila stres na radnom mestu svetskom epidemijom.


Stresna reakcija ima zaštitni karakter, usmeren na to da se mobilišu svi resursi organizma u cilju zaštite od nepovoljnih i štetnih uticaja. 

Kod profesionalnog stresa fizički i psihosocijalni faktori radne sredine se posmatraju kao faktori stresa koji mogu da dovedu do poremećaja fizičkog i mentalnog zdravlja radnika. Neki od faktora izvora stresa su:
- faktori  radne okoline (opasni fizički uslovi rada ili takvi koji se percipiraju kao neugodni; buka, zagađenje zraka, ergonomski neprilagođeni radni uslovi);
- psihosocijalni organizacijski faktori (međuljudski odnosi, podela poslova, jasna i nedvosmislena komunikacija, radna atmosfera i sl.).

U vezi s tim razlikujemo:
•  fizički profesionalni stres i
•  psihički profesionalni stres.

U zavisnosti od vremenskog perioda nastanka i manifestacija razlikujemo;
•  akutni profesionalni stres i
•  hronični profesionalni stres.


Vrste stresa

1.  Prema vrstu stresogenih faktora
Ø Fizički stres - izazvan energetskim promenama u okolini  organizma, odnosno mehaničkim i fizičkim dejstvom.
Ø Biološki stres - izazvan biološkim i fiziološkim faktorima kao što su: povrede, gubitak tečnosti, toksični i infektivni agensi, glad, poremećaji biološkog ritma itd.
Ø Psihološki stres – izazvan iznenadnim i neočekivanim životnim događajima, opasnim situacijama, raznim lišavanjima, konfliktima i dr.
Ø Socijalni stres - izazvan faktorima socijalne prirode kao što su nagle društvene promene, socijalne krize, interpersonalni sukobi, itd.

2. Prema situacijama u kojima nastaje
Ø Životni stresovi  - vezani su za događanja u svakodnevnom životu ili porodici.
Ø Profesionalni stresovi - vezuju se za posao koji čovek obavlja.
Ø Razvojni stresovi – vezuju se za životne krize i određene periode u ljudskom životu (zaposlenje, stupanje u brak, odlazak u penziju).
Ø Akcidentalni stresovi – vezuju se za vanredne situacije ili iznenadne događaje: elementarne nepogode, saobraćajni udesi,  smrt u porodici, gubitak imovine, posla i sl.

3. Prema uticaju u organizmu
Ø Eustres - ukoliko stresni odgovor ostane u granicama upozorenja.
Ø Distres - ukoliko je stresna reakcija praćena štetnim posledicama po organizama.

4. Prema fizičkom i socijalnom konktekstu
Ø Ekološki stres – koji se doživljava pri prilagođavanju na novu geografsko-klimatsku sredinu.
Ø Urbani stres – koji se doživljava prilagođavanjem na novu urbanu sredinu.
Ø Akulturalni stres – koji se doživljava prilagođavanjem na drugu kulturu.


13/12/2018

Psiho-sociološki uslovi radaPsiho-sociološki uslovi rada su vezani prvenstveno za postizanje osećaja zadovoljstva u radu. Zadovoljstvo zaposlenih predstavlja skup uslova koji motivišu zaposlene da uspešno obavljaju svoje radne zadatke i da poštuju etičke principe na svom radnom mestu. Istovremeno zadovoljstvo zaposlenih može voditi ka većoj podršci zaposlenih u ostvarivanju ciljeva organizacije, stvaranju šireg i većeg tržišta modnih proizvoda, ostvarivanju većeg profita.

Faktori zadovoljstva poslom mogu biti sledeći:
Organizacioni
Ø Posao (raznovrsnost, autonomija, povratna informacija).
Ø Sistem nagrađivanja.
Ø Radni uslovi.
Ø Kolege na poslu (uticaj nacionalne kulture).
Ø Organizaciona struktura (fleksibilna).
Individualni
Ø Sklad ličnih interesovanja i posla.
Ø Radni staž i starost.
Ø Pozicija i status.
Ø Ukupno zadovoljstvo životom.

Pod zadovoljstvom poslom podrazumeva se emotivna usmerenost i vezanost radnika za posao. Zadovoljstvo ili nezadovoljstvo je generalizovano iskustvo vezano za same sadržaje posla, okolnosti pod kojima se obavlja i organizaciju u celini. Ne ergonomski položaji tela zbog mišično-koštanih problema dovode do umora, iscrpljenosti i stresa. Umor je pojava koja prati svaku čovekovu aktivnost, smanjuje radni efekat i negativno utiče na stav prema radu. 

Puls predstavlja osnovni pokazatelj koji se koristi za procenu efekata radnog opterećenja na radnu sposobnost i zamor kod radnika u industriji. Faktori koji utiču na nivo pulsa tokom obavljanja fizičkih aktivnosti mogu se svrstati usledećih sedam grupa:
1) Intenzitet rada.
2) Trajanje rada.
3) Mišićna masa.
4) Tempo obavljanja rada.
5) Vrsta rada.
6) Položaj tela.
7) Utreniranost.

Pripremljenost čoveka za rad zavisi i o njegovoj starosti.Ona se tokom života menja i posle 40-te godine počne padati. Takav pad pripremljenosti za rad se izjednačava s većim iskustvom za rad, većom samostalnošću, sposobnošću za komunikaciju i odlučivanje, pa zato produktivnost radnika ne pada tako brzo jer iskusniji radnici troše 20 – 50 % manje energije za jednake količine rada nego neiskusni. Zato se stariji radnici moraju rasporediti na takva radna mesta koja zahtevaju manji telesni napor i gde je prisutan jednakomeran ritam rada. Stariji radnici lakše obolevaju, a s druge strane su oprezniji i imaju znatno manje ozleda pri radu.


04/12/2018

Savetovalište za ergonomiju
Šta možemo učiniti za Vas?

Ergonomska procena radnih mesta.
Ergonomska analiza rizika i kontrola.
Obuka zaposlenih o ergonomskim faktorima rizika.
Ergonomski dizajn radnih mesta.
Razvoj  ergonomske strategije.30/11/2018

ERGONOMIJA RADNOG MESTAPoklonite sebi preventivni ergonomski kurs "rad bez bolova"!
U toku su prijave za preventivne ergonomske obuke "rad bez bolova" u trajanju od 60 ili 90 min:

ERGONOMSKA KANCELARIJA
ERGONOMSKA RADNA MESTA U ŠKOLI
ERGONOMSKA OBUKA ZA PROFESIONALNE VOZAČE
ERGONOMSKA RADNA MESTA U SKLADIŠTIMA
ERGONOMSKA RADNA MESTA U LABORATORIJAMA
ERGONOMSKA RADNA MESTA U SALONIMA LEPOTE
ERGONOMIJA I VIZUALNA KOMUNIKACIJA
ERGONOMSKA RADNA MESTA MICROBLADING UMETNIKA
ERGONOMIJA ZA UČENIKE I STUDENTE (Learning Without Pain) 
ERGONOMSKA RADNA MESTA U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA
ERGONOMSKA RADNA MESTA ZA STOMATOLOGE - DENTALNA ERGONOMIJA
ERGONOMSKA RADNA MESTA U MUZIČKOJ ŠKOLI
ERGONOMIJA ZA MUZIČARE
ERGONOMIJA ZA BIBLIOTEKARE
ERGONOMSKA RADNA MESTA U INDUSTRIJI

Na Vaš zahtev organizujemo jednodnevne i dvodnevne seminare, ergonomske radionice i team building.

Informacije i prijava:
agencijaseergo@gmail.com                                       
ergoobuke@gmail.com

tel. 060 675006021/11/2018

Mapiranje tekstilne industije Zapadnog BalkanaU organizaciji Saveza inženjera i tehničara tekstilaca Srbije, a povodom obeležavanja jubileja 65 godina postojanja i rada Saveza inženjera i tehničara tekstilaca Srbije i 150 godina postojanja i rada SITS-a, 27. novembra 2018. godine biće održano predavanje "Mapiranje tekstilne industije Zapadnog Balkana".


Predavanje će održati dr Gordana Čolović, profesor strukovnih studija, ergonomista i konsulttant. Dr Čolović je autor i koautor 13 knjiga (3 na engleskom jeziku), 2 poglavlja u međunarodnim tekstilnim udžbenicima. Član je International Association of Engineers, mnogobrojnih međunarodnih odbora konferencija. U uredništvu je 8 časopisa, recenzent je u 13 časopisa i supervizor na Bharathiar University. Njena istraživačka interesovanja su: ergonomija, organizacija proizvodnje, studija rada, lean sistem, strategijski menadžment, marketing menadžment u odevnoj industriji i menadžment tehnoloških sistema u odevnoj industriji.

Apstrakt predavanja:

Tekstilna i odevna industrija jedna je od najbrže rastućih industrija u svetu. Sa razvojem tržišta i porastom konkurencije, sve više modnih proizvođača želi da plasira svoj proizvod i da se nametne na svetskom tržištu. Proizvođači odeće primorani su na još veću incijativu na polju inovacija i dalje smanjenje troškova poslovanja. Sprovođenje strategije i pokretanje proizvođača odeće u željenom pravcu traži posebnu vrstu stručnosti. Formulisanje strategije traži preduzetnički fokus i naglašava sposobnost da se konceptiualizuje, analizira i prosuđuje, a primena strategije ima primarno upravljački fokus. Sve modne kompanije moraju, bez obzira na svoju postojeću situaciju, da razvijaju dugoročnu strategiju i zato je potrebno izvršiti mapiranje tekstilne industrije kako u svetu tako i regionu.

Predavanje će se održati u Domu inženjera "Nikola Tesla" Kneza Miloša 9, Beograd, u sali na četvrtom spratu, sa početkom u 12 i 30 časova.

Ulaz slobodan.

07/11/2018

Zelena ergonomijaZelena ergonomija istražuje vezu ljudi sa prirodom i kako priroda utiče na zdravlje, produktivnost i efikasnost. Ovo istraživačko područje je od vitalnog značaja zbog kontinuirane degradacije prirodnog okruženja, a direktno utiče na kvalitet života.

Zelena ergonomija fokusira se na smanjenje ljudskog uticaja na ekosisteme kroz ergonomski dizajn kako bi se smanjile ili izbegle prirodne krize.

Ergonomija takođe ima ulogu u uticaju na promene u ponašanju ljudi  u vezi očuvanja energije i vode i poboljšanje kvaliteta vazduha. Ona omogućava shvatanje veza između prirode i zdravlja kako bi se podstakla trajna promena u ponašanju, održavanje nivoa svesti o eko-efikasnosti i pomoć u razvoju lean proizvodnih procesa koji uzimaju u obzir prirodu.
Zato je potrebno i prilagoditi radni prostore kako bi se zadovoljili ergonomski zahtevi i ergonomski principi u cilju humanizacije rada, zdravlju zaposlenih i maksimiziraju efikasnost.Biomimetički dizajn je još jedna oblast zelene ergonomije koja obuhvata ljudsko zdravlje i efektivnost. Biomimikrija (život - bios i imitiranje - mimesis) je relativno nova disciplina koja se bavi proučavanjem najboljih ideja iz prirode te imitiranjem pronađenih dizajna i procesa s ciljem rešavanja ljudskih problema, odnosno inovacija zasnovana na prirodi.


Biofilni dizajn omogućava da radna mesta s pogledom na vrt, park voćnjak i prirodne svetlosti smanjuju bes i frustracije, Biljke u prostoriji omogućavaju percepciju da je vazduh svežiji i čistiji, povećavaju nivo koncentracije i zadovoljstvo (dovodi po povećanja produktivnosti za 15 %).Više informacija o biofilnoj arhitekturi i dizajnu: http://arhingreen.rs/biofilna-arhitektura-i-dizajn/22/10/2018

Preventivna ergonomska obuka - ergonomija radnog mesta


U toku su prijave za preventivne ergonomske obuke "rad bez bolova" u trajanju od 60 ili 90 min:

ERGONOMSKA KANCELARIJA
ERGONOMSKA RADNA MESTA U ŠKOLI
ERGONOMSKA OBUKA ZA PROFESIONALNE VOZAČE
ERGONOMSKA RADNA MESTA U SKLADIŠTIMA
ERGONOMSKA RADNA MESTA U LABORATORIJAMA
ERGONOMSKA RADNA MESTA U SALONIMA LEPOTE
ERGONOMIJA I VIZUALNA KOMUNIKACIJA
ERGONOMSKA RADNA MESTA MICROBLADING UMETNIKA
ERGONOMIJA ZA UČENIKE I STUDENTE (Learning Without Pain) 
ERGONOMSKA RADNA MESTA U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA
ERGONOMSKA RADNA MESTA ZA STOMATOLOGE - DENTALNA ERGONOMIJA
ERGONOMSKA ORDINACIJA
ERGONOMSKO RADNO MESTO


- GRUPNE, INDIVIDUALNE ILI ON-LINE OBUKE


17/10/2018

Kursevi i obuke
Brigom za zaposlene utičete na kvalitet i brzinu rada, povećavate produktivnost, motivisanost, zadovoljstvo i lojalnost, a smanjujete bolovanja i izostanak sa posla.

Prijava i informacije o kursevima i seminarima:

tel. 060 6750060 ili agencijaseergo@gmail.com


06/10/2018

ERGONOMSKA KANCELARIJAAgencija SE-ERGO preventivnim seminarom 

ERGONOMSKA KANCELARIJA 

obeležila je Međunarodni mesec ergonomije 
u Zepter Hotelu 5.10.2018.
21/09/2018

SEMINARAgencija SE-ERGO preventivnim seminarom 

ERGONOMSKA KANCELARIJA 

obeležava međunarodni mesec ergonomije 
u Zepter Hotelu 5.10.2018.

(11.00 - 16.30 h)

Cilj seminara: preventiva zdravlja zaposlenih i smanjenje nepotrebnih pokreta i pogrešnih položaja pri radu jer ergonomski oblikovano radno mesto poboljšava moral zaposlenih, povećava produktivnost i zadovoljstvo poslom, smanjuje operativne troškove poslovanja i optimizuje procese i procedure na radnom mestu.
Loš stav tela dok se sedi ili stoji, način oblačenja, položaj ruku, osmeh i usmerenje pogleda može klijent da doživi kao: nervozu, nesigurnost, neiskrenost i nestručnost. Način na koji komuniciramo sa drugima i na koji drugi komuniciraju sa nama u velikoj meri utiče na to kako ćemo se osećati. Vizualna komunikacija predstavlja 93% komunikacije među ljudima.


Seminar je namenjen:
preduzetnicima, menadžerima svih nivoa, HR sektoru, IT sektoru, finansijskom sektoru, javnoj upravi, knjigovođama, advokatima, arhitektama i svima koji rade u  kancelariji

Kotizacija:
6000,00 dinara po učesniku

Polaznici dobijaju:
Radni materijal, 2 brošure, osveženje na pauzi i sertifikat o odslušanom seminaru.

Broj mesta ograničen
Predavači:
dr Gordana Čolović, vlasnik SE-ERGO, sa 31 godina iskustva u oblasti inženjerstva i industrijskog menadžmenta. Objavila je 13  knjiga (3 na engleskom jeziku). Njena monografija o ergonomiji je poslala obavezan udžbenik na mnogih svetskim univerzitetima.
dr Danijela Paunović, profesor i konsultant. Objavila je 5 knjiga iz  oblasti inženjerstva i industrijskog menadžmenta
Prim. mr sc. med. dr Snežana Kostić, spec. fizikalne medicine i rehabilitacije, direktor Instituta za rehabilitaciju
Dr Vesna Stefanović Nikolić, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, Specijalistička ordinacija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “Leđa i vrat”


Prijave i informacije:

tel. 0606750060

agencijaseergo@gmail.com

savetovalistezaergonomiju@gmail.com
ergoobuke@gmail.com
11/09/2018

Biomehanika rada
Dinamička antropometrija se temelji na biomehanici, tj. na primeni mehanike u biološkim sistemima. U ergonomiji to je biomehanika čoveka. Biomehanika je multidisciplinarna nauka koja koristi zakone fizike i inženjerske koncepte da bi opisala pokrete različitih segmenata tela i sile koje deluju na te segmente tokom normalnih dnevnih aktivnosti.


Biomehanika se bavi sistemom merenja položaja tela, brzine pokreta, ubrzanja, sila i momenata za vreme izvođenja različitih aktivnosti da bi se utvrdio najbolji polazni položaj za neko složeno kretanje. Unutar biomehaničkih analiza pokreta tela i studija vremena tokom obavljanja radnih zadataka, mogu se utvrditi stavovi i položaji ljudi uz njihove motoričke akcije, koji su im najudobniji i koji od njih zahtevaju najmanje psihomotorno naprezanje, a da pritom omogućavaju najuspješnije obavljanje radnih zadataka.


Biomehanika rada se može definisati kao studija fizičke interakcija čoveka sa alatom, mašinama i materijalima koje koristi, u cilju unapređenja performansi čoveka uz istovremeno smanjenje zamora i rizika od pojave mišićno-koštanih poremećaja. 

Neodgovarajući položaj pri radu zahteva upotrebu većih mišićnih sila zato što mišići ne mogu efikasno da izvršavaju rad. Statičan ili neodgovarajući položaj doprinosi zamoru mišića i tetiva i osetljivosti zgloba koji učestvuje u izvršenje konkretnog zadatka.

Mišićno-koštani poremećaji su najskuplja kategorija bolesti uzrokovane radom. Mišićno-koštane bolesti prevladavaju u odnosu na ostale i zahvataju 7 % populacije. One čine 14 % fizičkih pregleda lekara i 19 % bolničkog lečenja. 62 % obolelih od mišićno-koštanih bolesti imaju određeni stepen ograničenja u aktivnostima. Zato je potrebno pridržavati se biomehaničkih principa. 


Prijave i informacije: 
tel. 060 6750060
agencijaseergo@gmail.com
savetovalistezaergonomiju@gmail.com

ergoobuke@gmail.com


23/08/2018

Analiza radnog mestaErgonomski oblikovano radno mesto poboljšava moral zaposlenih, povećava produktivnost i zadovoljstvo poslom, smanjuje operativne troškove poslovanja i optimizuje procese i procedure na radnom mestu. 04/08/2018

Problemi u razvoju dece


Dugotrajno sedenje u ne-ergonomskom položaju ostavlja posledice kao što su neadekvatan razvoj mišića i trupa, a mogući su i deformiteti zgloba kuka, kolena, prstiju.
Održavanje ravnoteže se ne razvija na pravilan način, a to kasnije utiče da se ni aktivnosti trčanja i skakanja neće razvijati na pravilan način, a pri hodu će se dete gegati. Kao posledica se može javiti i bol u leđima.

Preko 71% dece ima problema sa kičmom zbog ne-ergonomskog položaja tela.


-savetovanje za roditelje, vaspitače, učitelje
-grupna ili individualna obuka u trajanju od 60 min
-online obuka
-seminar