Wednesday, 18 July 2018

Ergonomski saveti - na letovanju


Vreme je odmora… uživajte ali obratite pažnju na vaše zdravlje. Bolovi u leđima su toliko učestale u današnje vreme da gotovo 90 % osoba oseća bolove u leđima u akutnom ili hroničnom obliku.

Nekoliko ergonomskih saveta za prijatniji odmor:
Plivanje je vrsta rekreacije koja ima izuzetno pozitivne učinak na zdravlje (kardiovaskularni sistem, zglobove, smanjuje stres…). Otpor vode koji je 10 do 15 puta veći od otpora vazduha i  dodatno pojačava učinak plivanja i jačanja mišića. Za osobe koje imaju problema u lumbalnom delu leđa savet da izbegavaju ovaj prsni stil plivanja, ali ako je to jedina tehnika kojom vladaju, tada treba spustiti noge i donji deo tela dublje u vodu, tako da ono bude u skoro vertikalnom položaju u odnosu na njenu površinu, a pojačati rad ruku kako telo ne bi tonulo.


Kraul stil takođe opterećuje donji deo leda, a kod osoba s bolnim vratnim delom kičme, česte rotacije u stranu prilikom uzimanja vazduha takođe mogu izazvati bol.
Leđno plivanja najmanje opterećuje kičmu, iako i ovde treba biti oprezan jer prilikom rotacije trupa kod zaveslaja rukama može doći do preopterećenja, naročito ako su u pitanju ozbiljne deformacije. Zato treba plivati lagano i nikako ne praviti nagle pokrete.

Idealna temperature vode je iznad 24°C.

   -  Obuća kao japanke i baletanke leti je jako štetna za leđa, idealna obuća za žene je peta od 3-4 cm, za muškarce đon visine 2 cm.
   - Pri dolasku na plažu pre plivanja obrisati leđa peškirom (znoj).
   - Pri  izlasku  iz vode promeniti mokar kupaći kostim.
   - Kod dužih vožnji automobilom napraviti pauzu od bar 1minut svakih 90 minuta.
   -   Pijte dosta vode i zdravo se hranite!


Sunday, 1 July 2018

Smenski radČovekova sposobnost za rad varira i tokom dana, smenski rad, posebno noćni rad, remeti ritam bioloških funkcija pa tako vodi narušavanju telesnog i mentalnog zdravlja. Ovakav rad prati smanjena efikasnost, povećanje nesreća na radu, grešaka, ali i izostanaka sa posla. Prema proceni stručnjaka, danas u svetu 20-25% zaposlenih radi, u nekom obliku i noću.

Veliki broj funkcija u ljudskom organizmu podležu promenama u skladu sa vremenskim ciklusima. Ove periodične promene ili vremenski uslovljene oscilacije fizičkih, hemijskih, bioloških, fizioloških i psiholoških funkcija, svojstvena živim organizmima i čoveku nazivaju se biološkim ritmovima.  Brojne funkcije u ljudskom organizmu osciluju u skladu sa spoljašnjim vremenskim ciklusima (na primer režim budnosti i spavanja koji prati ciklične izmene dana i noći).

Fiziološke funkcije znatno osciluju tokom dnevno-noćnog ciklusa pokazujući visok stepen korelacije sa cirkadijalnim ritmom telesne temperature koja je pokazatelj opšte metaboličke aktivnosti. Telesna temperatura minimalne vrednosti ima tokom noći za vreme spavanja (3-6 h), a maksimalne u popodnevnim i ranim večernjem časovima (18-20 h). U skladu sa dnevno-noćnim kolebanjima fizioloških funkcija dolazi i do ciklične izmene fizičke i psihičke efikasnosti čoveka. Utvrđeno je da su fizičke sposobnosti čoveka znatno bolje danju, nego u noćnom periodu. Kad je reč o psihičkim sposobnostima obavljanje jednostavnih senzornih i repetitivnih zadaka najefikasnije u popodnevnim satima. Uspešnost obavljanja mentalno složenijih i težih zadataka pokazuje inverzivan odnos sa telesnom temperaturom tj. oni se najbolje obavljaju u večernjim časovima.

Problem desinhronizacije bioloških ritmova i potreba za prilagođavanjem radnika izmenjenom režimu rada najizraženije je kod radnika koji rade u smenama. Spavanje danju nakon noćne smene znatno je kraće (skoro za 1/3), a kvalitet spavanja je slabiji (isprekidano spavanja). Tako dolazi do pojave neispavanosti (insomnija) što se negativno odražava na radnu efikasnost, koncentraciju, pažnju i druge psihičke funkcije, a moguće je i ozbiljnije narušavanje mentalnog zdravlja.

Mnoga istraživanja su pokazala da je najmanji radni učinak u noćnoj smeni, a najbolji u popodnevnoj smeni. Razlike u radnom učinku variriaju i do 30%.

 

Thursday, 28 June 2018

Ergonomska radna mesta u laboratorijama


Ergonomski oblikovano radno mesto poboljšava moral zaposlenih, povećava produktivnost i zadovoljstvo poslom, smanjuje operativne troškove poslovanja i optimizuje procese i procedure na radnom mestu. 

Za potrebe zaposlenih u laboratorijama pripremili smo obuku u trajanju od 60 min.

Program obuke:
  1. Zašto ergonomsko radno mesto?
  2. Mišićno-koštani poremećaji pri radu u laboratorijama.
  3. Analiza pokreta pri radu (mikroskop, pipeta).
  4.  Položaji tela za računarom/laptopom.
  5.  Problemi sa vidom.
  6. Ergonomska uputstva za "rad bez bolova".
  7.  Preventivne vežbe. 
  8.  Ergonomski rizici.

Sve informacije na: 
tel. 0606750060  
agencijaseergo@gmail.com
ergoobuke@gmail.com


Saturday, 23 June 2018

Radionica RSSRadionica RSS "Solidarnost", Zdravlje i bezbednost na radu, Trebinje, 20-22.06.2018. 
Uvodna prezentacija: Ergonomski standardi na radnom mestu i srodne profesionalne bolesti,  dr Gordana Čolović


Introductory Presentation: Ergonomic standards at the work place and related professional diseases

Sunday, 27 May 2018

Komunikacija


Komunikacija ima četiri glavne funkcije: kontrola, motivacija, emotivno iskazivanje i informacija. Uloga komunikacije je da kontroliše ponašanje na nekoliko mogućih načina. Postignuće organizacione komunikacije meri se stepenom uspešnosti u usmeravanju aktivnosti tj. motivisanju svih učesnika da se ponašaju na određen način. Da bi organizacija mogla da funkcioniše, pojedinci i grupe moraju da svoje aktivnosti sprovode usklađeno, a to usklađivanje ne bi bilo moguće bez komunikacije, jer bez nje ljudi ne bi znali kako i šta da rade. Komunikacija podstiče motivaciju time što pojašnjava šta treba da se uradi, kako oni rade i šta je potrebno učiniti da se poboljša učinak.

Primenom koncepta "totalne komunikacije", u različitim uslovima, čovek u dimenzijama sopstvene ličnosti izkazuje subjektivna iskustva, nivoe vrednosti, kvalitet profesionalnog obrazovanja, adaptacije i akomodacije. Koncept je generalizovana ideja po kojoj se skup apstraktnih i realnih objekata koristi kao osnova za razvoj neke teorije.
"Totalna komunikacija" ima bezbroj komunikacionih formi i načina njihovog ispoljavanja i obuhvata ne samo govor, razgovor, pregovor, slušanje, pisanje, čitanje, razmišljanje, zaključivanje, odlučivanje, već i svaki pogled, pokret, gest, facijalne ekspresije, paralingvističke tonove, kontakt, uzdisaj, misao, želju, osećaj, stav, prostorni položaj, razumevanje, iskazivanje ljutnje ili mržnje, zadovoljstva ili radosti, ravnodušnosti ili zainteresovanosti, odsutnosti ili mobilnosti, itd.


Koncept "totalne komunikacije" ostvaruje se na principima prostorne kontinualnosti (svuda i na svakom mestu) i vremenske permanentnosti (24 sata dnevno) sa obiljem formi komuniciranja koje čovek izvodi na četiri nivoa:
(a) Biološko-fizički nivo - paralelnom aktivnošću više receptora – čula vida, sluha, dodira, mirisa i ukusa u datoj situaciji (s ciljem da se gledano vidi, slušano čuje, dodirnuto registruje, oseti, prepozna, praćeno doživi i proizvede adekvatna reakcija...).
(b) Mentalni nivo - komuniciramo sami sa sobom razmišljajući, saznavajući i pamteći, sećajući se i otkrivajući, kreirajući, praveći koncepte, razvijajući ideje,  budeći osećanja i određujući namere, formirajući stavove.
(c)  Emocionalni nivo - omogućava da se čovek kao razumno, inteligentno i zdravo biće u svim vrstama kontakta sa ljudima, stvarima, odnosno sistemima i događajima, odnosno procesima u svim situacijama ponaša proaktivno.
(d) Organizaciono-procesni i tehnološko interaktivni nivo - uz celovito integrisanje i prethodne tri dimenzije ljudske komunikacije ostvaruju određene interakcije čoveka i sistema, sistema i procesa, procesa i procesa koji funkcionišu u njegovoj okolini.

Tuesday, 22 May 2018

Individualne i grupne obuke za salone lepote


v Individualna ili grupna ergonomska obuka u trajanju od 60 min sa sertifikatom 
v Obuka o vizualnoj komunikaciji i odnosu sa klijentima od 60 min sa sertifikatom  
v Sertifikat ergonomskog radnog mesta (analiza vaših radnih mesta, uputstvo za oblikovanje radnih mesta i kontrola implementacije) 
v Ergonomska brošura "Ergonomska radna mesta u salonima lepote" 
v Ergonomska brošura "Ergonomska uputstva za microblading umetnike"
vBrošura o vizualnoj komunikaciji  
Monday, 30 April 2018

Rad


Ljudski rad predstavlja integralan proces koji obuhvata mnogobrojne aktivnosti za njegovu realizaciju. Studija rada obuhvata različite naučne metode analiziranja načina i vremena rada. Zbog toga, vrednovanje rada podrazumeva analizu velikog broja faktora od istraživanja organizacionih metoda i projektovanja optimalnih organizacionih metoda rada, utvrđivanja potrebnog vremena, utvrđivanje relativne vrednosti rada i korišćenja rezultata za racionalizaciju rada.


Potreba se se izuče i prilagode uslovi rada, sredstva za rad, proces rada i proizvod kao rezultat rada, čoveku sa psihološkog, fiziološkog i anatomskog aspekta, umesto prilagođavanja  potrebama posla je glavni cilj ergonomije. Prilagođavanje rada čoveku ima tri aspekta:

(1) prilagođavanje mašina i alata, koji trebaju biti tako projektovani, konstruisani i oblikovani respektujući čovekove anatomske, fiziološke, psihofiziološke i psihosocijalne karakteristike odnosno mogućnosti i ograničenja;

(2) prilagođavanje metoda rada, sa obzirom na telesne položaje i pokrete, raspodelu rada, odnosno radne operacije i njihov raspored, organizaciju sredstava za rad (predmeta rada i alata), organizaciju rada (raspored mašina i sinhronizaciju transporta), kako bi izabrana metoda rada uz najmanje naprezanja i umaranja dala maksimalni učinak;

(3) prilagođavanje uslova radne okoline, s obzirom na objektivne fizičke prilike, kako bi se njihovim optimalnim uređenjem osigurao osećaj udobnosti pri obavljanju posla koji utiče na radni učinak.


Srećan praznik rada! 
Happy Labour Day!


Tuesday, 24 April 2018

OfficeGym: Vežbe za one koji sede mnogoPredavanje za učenike i studente u  Share Square 15.05.2018. u 18 h


Detaljne informacije na sajtu Share Square

Čas je koncipiran na sledeći način: 
1. Predstavljanje ergonomije; Mišićno-koštani poremećaji. (5 min) 
2. Položaji tela pri učenju ili radu; Analiza pokreta (15 min) 
3. Problemi sa vidom; Ergonomska uputstva za "učenje i rad bez bolova" (15 min) 
4. Položaji tela za računarom/laptopom; Ergonomski saveti za upotrebu mobilnih telefona/tableta. (20 min) 
5. Preventivne vežbe. (5 min)Thursday, 19 April 2018

Workshop


Na putu ka EU
Regionalna saradnja "Solidarnost" EKS

Radna grupa: Mreža žena Solidarnosti – Položaj žena u tekstilnoj industriji – povratak realnoj bazi

16.-18.04.2018, Niš
Hotel AleksandarČolović Gordana, SE-ERGO: Pregled stanja industrije tekstila, kože i obuće u regionu Zapadnog BalkanaMonday, 9 April 2018

Položaji dece pri učenju i igri

70 % dece ima problema sa kičmom! Mislite o tome i na vreme se savetujte sa našim ergonomistima!

Monday, 2 April 2018

Ergonomske brošureNaručite svoj primerak  brošure sa ergonomskim savetima:

1. KANCELARIJSKA ERGONOMIJA  
2. ERGONOMSKA RADNA MESTA U SALONIMA LEPOTE
3.ERGONOMSKA UPUTSTVA ZA MICROBLADING UMETNIKE
4. ORGANIZACIONA ERGONOMIJA - Vizualna komunikacija 
5. ERGONOMSKA RADNA MESTA U ŠKOLI
6. ERGONOMSKA RADNA MESTA U LABORATORIJAMASve informacije na mail: agencijaseergo@gmail.com

Wednesday, 21 March 2018

ERGONOMSKA RADNA MESTA U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA
Program obuke:

-     Zašto ergonomsko radno mesto?
-     Mišićno-koštani poremećaji pri radu vaspitača. Analiza pokreta pri radu sa decom.
-     Ergonomska uputstva za "rad bez bolova".
-     Položaji tela za računarom/laptopom.
-     Ergonomski saveti za upotrebu mobilnih telefona/tableta.
-     Preventivne vežbe.
-    Ergonomski rizik kod dece. Ergonomski saveti za decu.

Za potrebe zaposlenih u vrtiću pripremili smo obuku u trajanju od 60 min i ergonomske brošure.


Cilj obuke je preventiva zdravlja zaposlenih. Ne-ergonomski položaji tela  (sedenje, stajanje, saginjanje) zbog mišično-koštanih problema dovode do umora, iscrpljenosti i stresa. 
Ergonomski oblikovano radno mesto poboljšava moral zaposlenih, povećava produktivnost i zadovoljstvo poslom, smanjuje operativne troškove poslovanja i optimizuje procese i procedure na radnom mestu.

Za predškolske ustanove sa više objekata obezbeđen je popust, a moguće je organizovati i jednodnevni seminar na Vaš zahtev.

Informacije i prijava: ergoobuke@gmail.com ili na tel. 060 6750060Wednesday, 28 February 2018

Obuke i sertifikatiŽelite li da efikasnije obavljate svoj posao bez umora i 

bolova? 


SE-ERGO tim nudi rešenje. Odaberite Vašu ergonomsku strategiju:


1. Ergonomska obuka zaposlenih u trajanju od 60 min sa sertifikatom 
2. Obuka o vizualnoj komunikaciji i odnosu sa klijentima od 60 min sa sertifikatom
3. Obuka zaposlenih (ergonomska obuka + vizualna komunikacija)  u trajanju od 120 min sa sertifikatom 
4.Sertifikat ergonomskog radnog mesta (analiza vaših radnih mesta, uputstvo za oblikovanje radnih mesta i kontrola implementacije)
5.Ergonomska brošura U toku su prijave za preventivne ergonomske obuke "rad bez bolova":
ERGONOMSKA KANCELARIJA
ERGONOMSKA RADNA MESTA U ŠKOLI
ERGONOMSKA OBUKA ZA VOZAČE
ERGONOMSKA RADNA MESTA U SKLADIŠTIMA
ERGONOMSKA RADNA MESTA U LABORATORIJAMA
ERGONOMSKA RADNA MESTA U SALONIMA LEPOTE
ERGONOMIJA I VIZUALNA KOMUNIKACIJA
ERGONOMSKA RADNA MESTA MICROBLADING UMETNIKA
ergonomija ZA UČENIKE I STUDENTE (Learning Without Pain) 
ERGONOMSKA RADNA MESTA U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA
ERGONOMSKA RADNA MESTA ZA ZUBAREFriday, 16 February 2018

Koncepcijska ergonomija
Koncepcijska ergonomija se bavi oblikovanjem ergonomskih mera radnog sistema. Ova ergonomija obuhvata zadatke poboljšanja uslova života i rada na dva područja:
o    području humanosti i
o    području ekonomičnosti.

Na području humanosti ergonomija mora: smanjiti opterećenje radnika, povećati zadovoljstvo i zainteresovati za rad i učiniti rad ugodnim. Bitno je da se postigne smanjenje oštećenja zdravlja pri radu, smanjenje štetnog uticaja okoline i olakšano izvođenje rada.Zadaci ergonomije iz perspektive ekonomičnosti su: povećati preciznost rada, ubrzati radni ritam, osigurati izvodljivost rada, smanjiti zahteve pri radu, smanjiti troškove, olakšati odlučivanje, poboljšati tok informacija i iskorištenje vremena.Thursday, 8 February 2018

Fizička ergonomija
Osnovni cilj fizičke ergonomije je povećanje komfora, smanjenja bolova i pojave mišićno-koštanih poremećaja. Zato se bavi projektovanjem sistema koji smanjuje fizičko opterećenje i definiše ljudske mogućnosti, ljudsku logiku i razmišljanje.

Fizička ergonomije se bavi anatomskim, antropometrijskim, psihološkim i biomehaničkim karakteristika ljudskih bića u njihovom odnosu sa fizičku aktivnošću, kao što su: stavovi o radu, rukovanje materijalima, česte povrede usled pokreta, mišićno-koštani poremećaji, organizovanje radnog prostora i zdravlje.


Bolesti povezane sa radom pripadaju grupi nespecifičnih bolesti rada. U nekim grupama zanimanja pojedine bolesti pojavljuju se sa većom učestalosti, koje su zbog toga dobile naziv "bolesti profesija". To su na primer zanimanja u kojima se obavljaju poslovi pri kojima je potrebno izvođenje složenih brzih ili ponavljanje jednoličnih pokreta.
Sunday, 4 February 2018

Ergonomija na deluInnovative Project in Beauty Industry (IPBI)  međunarodna konferencija na temu inovativnih projekata, savremenih tehnologija i trendova održana u novosadskom kongresnom centru Master, 3. i 4. februara 2018. u organizaciji LUX KRAFT® by Lesja Karić.

Wednesday, 24 January 2018

Innovative Project in Beauty Industry


Innovative Project in Beauty Industry (IPBI) je međunarodna konferencija na temu inovativnih projekata, savremenih tehnologija i trendova koji nas očekuju u “Beauty” industriji u 2018-toj godini. Konferencija će se održati u prostorijama novosadskog kongresnog centra Master, 3-4 februara, a učesnicima će se obratiti istaknuti stručnjaci iz regiona.

Vidimo se na predavanju "Ergonomska radna mesta u salonima lepote" u Novom Sadu 3.02.2018. Prijave na www.ipbikonferencija.comSaturday, 6 January 2018

Korporativna strategijaKorporativna strategija – strategija utvrđivanja misije preduzeća kao skupa organizacijskih ciljeva kojima se detaljno opisuje namena postojanja i željeni pravac kretanja preduzeća. Vezana je za izbor poslovne orijentacije preduzeća, odnosno za izbor načina "ulaska" sistema u poslovnu delatnost, kao i načina poslovanja u izabranoj poslovnoj delatnosti.

Za ovaj nivo strategije karakteristična su dva pristupa, a to su: glavna strategija i poslovni portfolio.

Glavna strategija predstavlja opšti okvir akcija koje se razvijaju na nivou preduzeća. Primenjuje se najčešće kada preduzeće konkuriše na pojedinačnom tržištu ili na nekoliko povezanih tržišta. Razlikuju se tri tipa:
1. Stabilna strategija – obezbeđuje održanje ''status quo'' ili metodičan rast, a karakteristična je za preduzeća koja svoju budućnost zasnivaju na čvrstom kontinuitetu, bez promena koje nastaju usled:
          izbegavanja rizika od agresivnog rasta,
          omogućavanja oporavka posle dinamičnog rasta,
          omogućavanje održavanja tržišnog udela,
          mogućnosti da se strategije dogode same po sebi (to je moguće jedino u uslovima stabilne okoline ili okoline koja se sporo menja).

2. Strategija rasta – karakteristična je za preduzeće koje pokušava da poveća obim poslovanja (proizvodnje, prodaje, aktive, tržišta i dr.) polazeći od devize da je "rast uslov opstanka". Strategije rasta sadrže:
a) Koncentraciju, koja se fokusira na efekte rasta pojedinačnog   proizvoda ili usluge, što je moguće putem:
- razvoja tržišta,  
- razvoja proizvoda i
- horizontalne integracije.
b)  Vertikalna integracija, kroz samostalnu proizvodnju sirovina koja se dotada nabavljala od dobavljača ili razvojem vlastite prodajne mreže.
c) Diversifikacija, omogućava efekte rasta kroz razvoj novih područja poslovanja koja su različita od dotadašnjeg područja. Konglomeratska diversifikacija se dešava kada se organizacija diversifikuje na područja rada koja nisu povezana sa dotadašnjim poslovanjem.

3. Degresivna strategija – karakteristična za redukciju obima i nivoa poslovanja smanjenjem proizvodnih mogućnosti, povlačenjem s pojedinih tržišta i zaustavljanjem nekih proizvodnih linija. Usmerena je na smanjenje tekućih operacija, redukciju u svim područjima ili potpuno eliminisanje neprofitabilnih operacija.

Poslovni portfolio karakterističan je za preduzeće koje ima mnogo različitih poslova (često nisu međusobno povezani). On koordinira tok resursa uz podelu rizika među strategijskim poslovnim celinama. Potrebno je osigurati relativno trajan opstanak i razvoj svake od tih celina, kao i sistem u celini. Razlikuju se četiri tipa poslovnog portfolia, a to su:
- Jednostavni – dinamično uređuje poslovanje na četiri strategijska područja unutar kojih se nalaze strategijske poslovne jedinice. Iz njega se vidi sadašnja uloga ili potencijalna, buduća uloga svake strategijske poslovne jedinice.
- Diferencirani – oblikovan je kroz tri strategijska područja, a unutar svakog od njih su tri potpodručja. Temelji se na dva kriterijuma – privlačnosti tržišta i konkurentske snage strategijske celine. Na primer, za kompanije "Ralph Lauren" i "Chanel" kriterijum je vrhunski imidž, a za kompaniju "Rolex" prestiž.
- Portfolio konkurentskih prednosti – orijentisan je na utvrđivanje strategijskih prednosti preduzeća i njegovih strategijskih celina kombinujući dve dimenzije: broj i veličinu strategijskih mogućnosti.
- Strategijski domino – predstavlja paletu potencijalnih strategijskih izbora za svaku strategijsku poslovnu celinu, a u odnosu na odgovor na dva pitanja: "Gde konkurisati? " i "Kako konkurisati? ".