24/08/2021

MENADŽERSKE VEŠTINE U SALONIMA LEPOTE

 

Online i In-house obuka i savetovanje

MENADŽERSKE VEŠTINE U SALONIMA LEPOTE


Teme obuke:


1. Brendiranje salona lepote.

2.Veštine komunikacije. Vizualna komunikacija. Stilovi ponašanja. Asertivno ponašanje. Odnos sa klijentima.

3. Delegiranje poslova i radnih zadataka. Upravljanje vremenom. Sprečavanje i rešavanje konflikata. Modeli prodaje usluga. Strategija poslovanja salona lepote.

4. Ergonomija radnog mesta. Mišićno-koštani poremećaji pri radu. Položaji tela pri radu. Analiza pokreta pri radu. Problemi sa vidom. Ergonomska uputstva za "rad bez bolova". Preventivne vežbe.


Cilj obuke:

 • Upoznavanje sa planiranjem, dizajniranjem i implementiranjem stategije brendiranja i značaj stvaranja dobre organizacione kulture salona.
 • Poboljšanje kvaliteta komunikacije između zaposlenim. Razumevanje neverbalne komunikacije i  i savladavanje tehnika asertivne komunikacije u cilju boljih odnosa sa klijentima.
 • Poboljšanje radne atmosfere, timske umreženosti i funkcionalnosti tima da sa što manje utrošenog vremena se poveća produktivnost i efikasnost.
 • Upoznavanje sa strategijskom analizom i metodama za lakše planiranje i kontrolu aktivnosti.
 • Preventiva zdravlja zaposlenih i smanjenje nepotrebnih pokreta i pogrešnih položaja pri radu jer  zbog nepravilnog položaja tela pri radu 71% zaposlenih u salonima lepote ima probleme sa vratom, leđima i bolovima u rukama što dovode do umora, iscrpljenosti, stresa i bolovanja.

Na Vaš zahtev organizujemo seminare i višemesečne kurseve. 

Video klip o seminaru18/08/2021

Industrijska ergonomija

 

In-house seminari ili online edukacija i savetovanje o Industrijskoj ergonomiji 

Teme: 

 • ergonomsko radno mesto;
 • mišićno-koštani poremećaji pri radu; 
 • biomehanika;
 • ergonomski rizik u proizvodnji i magacinima; 
 • faktori ergonomskog rizika; 
 • položaji tela pri radu u proizvodnji; 
 • sedenje/stajanje/hodanje; 
 • učestali jednolični pokreti; 
 • zone dohvata; 
 • uobičajene greške pri radu;
 • povrede i umor pri radu; 
 • značaj prevencije; 
 • osnovna ergonomska pravila za rukovanje, dizanje i prenošenje tereta (loše navike, visine opsega), ergonomska uputstva za rad sa transportnim kolicima, viljuškarom; 
 • ček liste za jednostavne ergonomske kontrole.

Ergonomska radionica:

 • ergonomska strategija kompanije, 
 • ergonomske metode i tehnike (RULA, REBA, ОWАS, NIOSH i dr.); 
 • analiziranje specifičnih radnih mesta u kompaniji; 
 • primena lean sistema (6S, Kaizen i  dr.) za ergonomsku analizu; 
 • izrada kontrolnih ček listi za specifična radna mesta.

Cilj obuke: Preventiva zdravlja zaposlenih i smanjenje mišićno-koštanih oboljenja. Motivacija zaposlenih za svakodnevne vežbe i brigu o zdravlju u cilju zaštite kičmenog stuba i sprečavanja povreda i profesionalnih oboljenja. Upoznavanje sa ergonomskim rizikom i ergonomskim analizama rada u cilju povećanja produktivnosti i zadovoljstva poslom, poboljšanja kvaliteta procesa rada i proizvoda, smanjenja operativnih troškova poslovanja i optimizacije procesa i procedura na radnom mestu.

Očekivani ishodi obuke: Upoznavanje sa ergonomskim principima i značajem ergonomskog radnog mesta za zdravlje zaposlenih i povećanje produktivnost. Razumevanje ergonomskih uslova rada. Prepoznavanje ergonomskog rizika u cilju sprečavanja koštano-mišićnih oboljenja i povreda na radu. Upoznavanje i implementiranje studije pokreta pri radu. Upoznavanje sa savremenim ergonomskim metodama i tehnikama za analizu radnih mesta. Izrada ček lista za ergonomsku kontrolu. Primena ergonomskih preventivnih vežbi. Definisanje ergonomske strategije kompanije.