Usluge


Šta možemo učiniti za Vas?

Poslovno savetovanja.
Ergonomska procena radnih mesta.
Ergonomska analiza rizika. 
Ergonomska kontrola.
Obuka zaposlenih o ergonomskim faktorima rizika.
Ergonomski dizajn radnih mesta.
Razvoj ergonomske strategije.
Sertifikacija ergonomskog proizvoda.
Studija i organizacija rada.
Reorganizacija i sistematizacija.
Lean sistem.
Veštine komunikacije.
Menadžerske veštine.
Strategija.

Obuke, kursevi, seminari.
Online obuke.

In house edukacija je prilagođena poslovnim potrebama i posebnim zahtevima naručioca usluge. 
Plan i program  edukacija se izrađuje po snimljenom stanju i analizi poslovnih potreba.


Naš fokus je "smart and safe work" i optimizacija radnih mesta!
No comments: