Usluge


 • Izrada ergonomskog plana treninga zaposlenih i dokumetacije
 • Studija rada - analiza pokreta i vremena
 • Ergonomsko oblikovanje radnog mesta
 • Organizacija rada
 • Strategijske metode
 • Lean sistem
 • Predavanja
 • Seminari
 • Savetovanja
 • Obuke
 • Online obuke 
 • Posteri 
 • Brušure


In house trening  je prilagođen poslovnim potrebama i posebnim zahtevima naručioca usluge. Plan i program treninga se izrađuje po snimljenom stanju i analizi poslovnih potreba.


Naš fokus je "smart work" i optimizacija radnih mesta lean sistemom!

On-line saveti


No comments: