Usluge


Šta možemo učiniti za Vas?

Ergonomska procena radnih mesta.
Ergonomska analiza rizika. 
Ergonomska kontrola.
Obuka zaposlenih o ergonomskim faktorima rizika.
Ergonomski dizajn radnih mesta.
Razvoj ergonomske strategije.
Studija i organizacija rada.
Reorganizacija proizvodnje.
Lean sistem.
Strategija.
Sertifikacija ergonomskog proizvoda.
Obuke, kursevi, seminari.
Online obuke.
Savetovanja.
Posteri.
Brošure.

In house trening  je prilagođen poslovnim potrebama i posebnim zahtevima naručioca usluge. Plan i program treninga se izrađuje po snimljenom stanju i analizi poslovnih potreba.


Naš fokus je "smart work" i optimizacija radnih mesta!

On-line savetiNo comments: