28/12/2019

2020

Želimo Vam srećnu i uspešnu Novu godinu! 

                                                                             SE-ERGO tim22/12/2019

Ergonomska radna mesta u skladištimaProgram obuke:
Mišićno-koštani poremećaji pri radu u skladištima.
Dizanje i prenošenje tereta. Analiza pokreta pri radu sa transportnim 
   kolicima, viljuškarima.
Ergonomski standardi.
Uputstva za ergonomska radna mesta.
Preventivne vežbe.
Za potrebe zaposlenih pripremili smo obuku u trajanju od 60/90 min.

Cilj obuke je preventiva zdravlja zaposlenih. Četvrtinu svih registrovanih profesionalnih ozleda čine ozlede donjeg dela leđa. Od toga je 75% nastalo zbog prenaprezanja pri dizanju tereta i 20% pri guranju ili potezanju tereta.

11/12/2019

Stil komunikacijeSavetovanje "Veština komunikacije"

 • Pismena komunikacija
 • Usmena komunikacija
 • Aktivno slušanje
 • Vizualna komunikacija
 • Stilovi ponašanja
 • Asernativno ponašanje
 • Konflikti
06/12/2019

Proces donošenja odlukaNajčešće greške pri donošenju odluka:
 1. Ignorisanje problema. 
 2. Prihvaćanje prvog rešenja. 
 3. Uporno korištenje starih rešenja. 
 4. Traženje savršenog rešenja.
 5. Otpor prema promenama zbog naših uverenja i stavova.
 6. Način prezentacije. 
03/12/2019

Formulisanje i izbor strategijeFormulisanje strategije obuhvata utvrđivanje različitih načina, odnosno različitih strategijskih opcija (njihovo generisanje, vrednovanje i selekciju) za ostvarenje (realizovanje) misije i ciljeva organizacije. 

Proces formulisanja strategije obuhvata: 
- predlaganje strategijskih alternativa (ili reviziju – preradu alternativa); 
- ocenu alternativa i donošenje odluke; 
- utvrđivanje prioriteta strategija za različite nivoe strategija.

Strategijske odluke su suština strategijskog menadžmenta, a donose se na nivou preduzeća, poslova ili strategijske poslovne jedinice (SPJ) i poslovnih funkcija. Ove odluke su najznačajnije i odnose se na planiranje i programiranje razvoja, a osnovni kriterij njihove uspešnosti je efektivnost preduzeća.

Strategijske odluke su u suštini veoma kompleksne odluke, zbog neprekidnog menjanja faktora eksternog okruženja.  Ključna etapa u procesu strategijskog odlučivanja je izbor alternative za koju se smatra da je najpovoljnija. 

Postoje 2 pristupa procene i izboru alternativa:
- pristup provere – gde se alternative ocenjuju kao prihvatljive i neprihvatljive i
- bodovni sistem – gde se određuju bodovi za svaku alternativu, a bira se ona sa najviše bodova.