21/09/2018

SEMINARAgencija SE-ERGO preventivnim seminarom 

ERGONOMSKA KANCELARIJA 

obeležava međunarodni mesec ergonomije 
u Zepter Hotelu 5.10.2018.

(11.00 - 16.30 h)

Cilj seminara: preventiva zdravlja zaposlenih i smanjenje nepotrebnih pokreta i pogrešnih položaja pri radu jer ergonomski oblikovano radno mesto poboljšava moral zaposlenih, povećava produktivnost i zadovoljstvo poslom, smanjuje operativne troškove poslovanja i optimizuje procese i procedure na radnom mestu.
Loš stav tela dok se sedi ili stoji, način oblačenja, položaj ruku, osmeh i usmerenje pogleda može klijent da doživi kao: nervozu, nesigurnost, neiskrenost i nestručnost. Način na koji komuniciramo sa drugima i na koji drugi komuniciraju sa nama u velikoj meri utiče na to kako ćemo se osećati. Vizualna komunikacija predstavlja 93% komunikacije među ljudima.


Seminar je namenjen:
preduzetnicima, menadžerima svih nivoa, HR sektoru, IT sektoru, finansijskom sektoru, javnoj upravi, knjigovođama, advokatima, arhitektama i svima koji rade u  kancelariji

Kotizacija:
6000,00 dinara po učesniku

Polaznici dobijaju:
Radni materijal, 2 brošure, osveženje na pauzi i sertifikat o odslušanom seminaru.

Broj mesta ograničen
Predavači:
dr Gordana Čolović, vlasnik SE-ERGO, sa 31 godina iskustva u oblasti inženjerstva i industrijskog menadžmenta. Objavila je 13  knjiga (3 na engleskom jeziku). Njena monografija o ergonomiji je poslala obavezan udžbenik na mnogih svetskim univerzitetima.
dr Danijela Paunović, profesor i konsultant. Objavila je 5 knjiga iz  oblasti inženjerstva i industrijskog menadžmenta
Prim. mr sc. med. dr Snežana Kostić, spec. fizikalne medicine i rehabilitacije, direktor Instituta za rehabilitaciju
Dr Vesna Stefanović Nikolić, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, Specijalistička ordinacija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “Leđa i vrat”


Prijave i informacije:

tel. 0606750060

agencijaseergo@gmail.com

savetovalistezaergonomiju@gmail.com
ergoobuke@gmail.com
11/09/2018

Biomehanika rada
Dinamička antropometrija se temelji na biomehanici, tj. na primeni mehanike u biološkim sistemima. U ergonomiji to je biomehanika čoveka. Biomehanika je multidisciplinarna nauka koja koristi zakone fizike i inženjerske koncepte da bi opisala pokrete različitih segmenata tela i sile koje deluju na te segmente tokom normalnih dnevnih aktivnosti.


Biomehanika se bavi sistemom merenja položaja tela, brzine pokreta, ubrzanja, sila i momenata za vreme izvođenja različitih aktivnosti da bi se utvrdio najbolji polazni položaj za neko složeno kretanje. Unutar biomehaničkih analiza pokreta tela i studija vremena tokom obavljanja radnih zadataka, mogu se utvrditi stavovi i položaji ljudi uz njihove motoričke akcije, koji su im najudobniji i koji od njih zahtevaju najmanje psihomotorno naprezanje, a da pritom omogućavaju najuspješnije obavljanje radnih zadataka.


Biomehanika rada se može definisati kao studija fizičke interakcija čoveka sa alatom, mašinama i materijalima koje koristi, u cilju unapređenja performansi čoveka uz istovremeno smanjenje zamora i rizika od pojave mišićno-koštanih poremećaja. 

Neodgovarajući položaj pri radu zahteva upotrebu većih mišićnih sila zato što mišići ne mogu efikasno da izvršavaju rad. Statičan ili neodgovarajući položaj doprinosi zamoru mišića i tetiva i osetljivosti zgloba koji učestvuje u izvršenje konkretnog zadatka.

Mišićno-koštani poremećaji su najskuplja kategorija bolesti uzrokovane radom. Mišićno-koštane bolesti prevladavaju u odnosu na ostale i zahvataju 7 % populacije. One čine 14 % fizičkih pregleda lekara i 19 % bolničkog lečenja. 62 % obolelih od mišićno-koštanih bolesti imaju određeni stepen ograničenja u aktivnostima. Zato je potrebno pridržavati se biomehaničkih principa. 


Prijave i informacije: 
tel. 060 6750060
agencijaseergo@gmail.com
savetovalistezaergonomiju@gmail.com

ergoobuke@gmail.com