31/07/2019

Kancelarijska ergonomijaIndividualne ergonomske konsultacije (1,5 h).

• Grupne obuke o ergonomiji u kancelariji (1,5 h).

• Kompletne usluge ergonomske procene.

• Stručni pregled i smernice za izbor kancelarijskog nameštaja i opreme.


  • On-line savetovanje


Zašto: 
- Smanjite ergonomske rizike  pomoću odgovarajućih radnih tehnika.
- Smanjite ergonomske rizike prilagođavanjem ili promenama na radnom mestu.
- Prepoznajte mogućnosti ergonomije u svojoj kancelariji.

In house trening  je prilagođen poslovnim potrebama i posebnim zahtevima naručioca usluge. Plan i program treninga / seminara se izrađuje po snimljenom stanju i analizi poslovnih potreba.
05/07/2019

Еrgonomski saveti za prijatniji odmor


 
Plivanje je vrsta rekreacije koja ima izuzetno pozitivne učinak na zdravlje (kardiovaskularni sistem, zglobove, smanjuje stres…). Otpor vode koji je 10 do 15 puta veći od otpora vazduha i  dodatno pojačava učinak plivanja i jačanja mišića. Za osobe koje imaju problema u lumbalnom delu leđa savet da izbegavaju ovaj prsni stil plivanja, ali ako je to jedina tehnika kojom vladaju, tada treba spustiti noge i donji deo tela dublje u vodu, tako da ono bude u skoro vertikalnom položaju u odnosu na njenu površinu, a pojačati rad ruku kako telo ne bi tonulo.


Kraul stil takođe opterećuje donji deo leda, a kod osoba s bolnim vratnim delom kičme, česte rotacije u stranu prilikom uzimanja vazduha takođe mogu izazvati bol.
Leđno plivanja najmanje opterećuje kičmu, iako i ovde treba biti oprezan jer prilikom rotacije trupa kod zaveslaja rukama može doći do preopterećenja, naročito ako su u pitanju ozbiljne deformacije. Zato treba plivati lagano i nikako ne praviti nagle pokrete.

Idealna temperature vode je iznad 24°C.

   -  Obuća kao japanke i baletanke leti je jako štetna za leđa, idealna obuća za žene je peta od 3-4 cm, za muškarce đon visine 2 cm.
   - Pri dolasku na plažu pre plivanja obrisati leđa peškirom (znoj).
   - Pri  izlasku  iz vode promeniti mokar kupaći kostim.
   - Kod dužih vožnji automobilom napraviti pauzu od bar 1minut svakih 90 minuta.
   -   Pijte dosta vode i zdravo se hranite!

02/07/2019

Mikro i makro ergonomija


Nemačka škola ergonomije definiše makro ergonomiju više orijentisanu na sociologiju, a mikro ergonomiju orijentisanu na poboljšanje performansi celokupnog sistema i redukujući stres izazvan radom.

Osnovni cilj mikro ergonomije je poboljšanje performansi celokupnog sistema kao i da redukuje stres analizom: zadatka, radnog okruženja i interakcije čovek-mašina. Koncept stres-naprezanje je tradicionalni pristup za ocenu radnog sistema. Osnovni koncept je da je svako radno mesto okarakterisano spoljašnjim faktorima, koji su isti za sve pojedince koji reaguju različito zavisno od individualnih karakteristika i sposobnosti. 
Makro ergonomija se bavi sistematskom strukturom i organizacijom toka rada s obzirom na zadatak, sadržaj i faktore vremena. Može se podeliti na organizacionu strukturu i organizaciju procesa rada.

Cilj makro ergonomije nije pojedinačno radno mesto ali je interakcija između više radnih mesta. Njen cilj je provera ergonomskih zahteva na ovom nivou. U ovom kontekstu može se koristiti i termin makro rada. Jedinična oblast makro organizacije se može podeliti ako se jedinični radni sistem prenese na veći radni zadatak u kontekstu grupe.