LeanLean proizvodnja (Lean Production, izvorno Kaizen tehnika) rezultat je analize provedene na institutu Massachusetts Institute of Technology (MIT), koja je izvršena za američku automobilsku industriju, u cilju pronalaženja ključa uspeha japanskih proizvođača.
Taiichi Ohno, direktor u japanskoj kompaniji Toyota prvi je praktično primenio koncepciju  lean proizvodnje. Lean proizvodnja se ne odnosi samo na proizvodnju, već i na sve ostale funkcije unutar poslovnog sistema, kao i na odnose sa proizvođačima.

Ovako organizovani poslovno-proizvodni sistem preko objedinjavanja tehničko-ekonomskih funkcija omogućava:
- smanjenje vezivanja kapitala,
- smanjenje troškova,
- povećavanje prilagodljivosti novim proizvodima,
- povećavanje ukupnog profita,
- pravovremenu isporuku proizvoda poznatom kupcu.Najvažniji instrumenti lean proizvodnje su:
- razvoj i konstrukcija prema zahtevima izrade, montaže, recikliranja i  kontrole,
- proizvođači u potpunosti odgovaraju za vreme i kvalitet proizvoda,
- potpuno poštovanje rokova kod svih saradnika,
- neprekinuti tok materijala s minimalnim skladištima i zalihama,
- pravovremena odluka uraditi sam ili kupiti (make or buy),
- pravovremene informacije s tržišta i
-  pravilna  procena o kapacitetima vlastite proizvodnje.


Osnovni elementi Lean proizvodnje su ustvari japanske metode i sistemi: JIT, Kanban, TQM, TPM, Kaizen, 5S/6S, Six Sigma, 20 ključeva, itd.