03/12/2019

Formulisanje i izbor strategijeFormulisanje strategije obuhvata utvrđivanje različitih načina, odnosno različitih strategijskih opcija (njihovo generisanje, vrednovanje i selekciju) za ostvarenje (realizovanje) misije i ciljeva organizacije. 

Proces formulisanja strategije obuhvata: 
- predlaganje strategijskih alternativa (ili reviziju – preradu alternativa); 
- ocenu alternativa i donošenje odluke; 
- utvrđivanje prioriteta strategija za različite nivoe strategija.

Strategijske odluke su suština strategijskog menadžmenta, a donose se na nivou preduzeća, poslova ili strategijske poslovne jedinice (SPJ) i poslovnih funkcija. Ove odluke su najznačajnije i odnose se na planiranje i programiranje razvoja, a osnovni kriterij njihove uspešnosti je efektivnost preduzeća.

Strategijske odluke su u suštini veoma kompleksne odluke, zbog neprekidnog menjanja faktora eksternog okruženja.  Ključna etapa u procesu strategijskog odlučivanja je izbor alternative za koju se smatra da je najpovoljnija. 

Postoje 2 pristupa procene i izboru alternativa:
- pristup provere – gde se alternative ocenjuju kao prihvatljive i neprihvatljive i
- bodovni sistem – gde se određuju bodovi za svaku alternativu, a bira se ona sa najviše bodova.

No comments:

Post a Comment