12/07/2020

Asertivnost

Asertivnost je stav i način ponašanja u bilo kojoj situaciji u kojoj treba da se izraze osećanja, 
zatraži ono što se želi i kaže „ne“ kada se nešto ne želi.

Kako postajemo neasertivni?

  1. Strah od odbacivanja.
  2. Strah da nas drugi neće voleti.
  3. Strah da ćemo biti ismejani.
  4. Strah da ćemo ostaviti loš utisak.
  5. Strah da ćemo se osećati krivim.Asertivnost…

● ...povećava samopouzdanje.

● ...povećava šanse da dobijemo ono što želimo.

● ...utiče na to da nas drugi više poštuju.

● ...daje prostor za izgrađivanje kvalitetnijih odnosa.

● ...pomaže da bolje rešavamo konflikte.

● ...pomaže da se lakše izborimo sa stresom.

 

Naučite više na online savetovanju o Asertivnoj komunikaciji!

Teme: komunikacija, stilovi ponašanja, asertivna komunikacija i asertivne tehnike.  

Sve informacije na mejl: agencijaseergo@gmail.com

No comments:

Post a Comment