11/12/2020

Osnove normiranja


Normativ rada je nazastupljenija mera vrednovanja rezultata u prozvodnji gde je moguća kvantifikacija učinka. Normativ tj. radnu normu predstavlja prosečan učinak izvršioca sa prosečnim nivoom sposobnosti, znanja i veština i on predstavlja osnovu za poređenje ostvarenog rezultata svakog pojedinačnog radnika.

Norma je vreme koje je potrebno prosečno veštom radniku odgovarajuće stručnosti da izvrši određenu tehnološku operaciju uz normalno zalaganje i zamor, pri normalnom delovanju okoline i normalnim uslovima rada. Ovakva definicija ukazuje na sledeća tri uslova:

1. Kvalifikovan i dobro obučen radnik.

2. Rad sa normalnim tempom sa kojim obučen radnik u normalnim uslovima izvršava zadatak sa normalnim nivoom utroška sopstvene energije. Normalan utrošak ljudske energije je onaj pri kome radnik može da izdržati tempo rada – ni suviše brz ni suviše spor. Izvršenja vremenske norme koju može da izvrši većina obučenih radnika je 100 %. Standardno vreme bi trebalo da bude takvo da 25 do 50% radnika mogu da je ispune.

3. Obavljanje tačno određenog zadatka koji ima propisanu metodu rada, specifikaciju materijala, specifikaciju alata, pribora i opreme koja se koristi, poziciju međuskladišta pre i posle obavljanja zadatka, prikaz dodatnih zahteva koji se odnosi na bezbednost, kvalitet, uređenje radnog mesta i aktivnosti kojima se obezbeđuje izvršavanje zadatka.

Naučite više na individualnom ili grupnom online savetovanju 

OSNOVE NORMIRANJA


Teme obuke: 

 • Studija vremena. 
 • Struktura vremena. 
 • Norme. 
 • Vrste normi. 
 • Analiza pokreta. 
 • Metode za određivanje vremena rada. 
 • Takt grupe. 
 • Procena zalaganja radnika. 
 • Metode merenja vremena. 
 • Postupci merenja vremena. 
 • Izračunavanje vremenske norme u  industriji. 
 • Standardna vremena.
 • Metoda unapred određenih standardnih vremena.

Vreme: 6-20 časova 

Online edukacija sa sertifikatom za učesnike. 

Napomena: Na Vaš zahtev organizujemo jednodnevne i dvodnevne online i "in house" seminare. 


No comments:

Post a comment