27/09/2017

Ergonomski principi u oblikovanju radnih procesaOsnovni zahtev organizacije svakog radnog procesa je postizanje veće produktivnosti rada sa manjim fizičkim naporima radnika i sa nižim troškovima po jedinici učinka, tj. jedinici proizvoda. Veličina učinka, kao i visina troškova za njegovo postizanje zavisi, u prvom redu, od toga koliko je radni proces racionalno organizovan.

Osnovni ergonomski princip u oblikovanju radnih procesa je racionalizacija procesa. Pod racionalnom organizacijom radnog procesa se podrazumeva takva organizacija rada, koja omogućava postizanje maksimalnog učinka, optimalno iskorišćavanje rada i sredstava, optimalne troškove, minimalno naprezanje radnika, kvalitetno i pravovremeno izvođenje procesa rada. Za racionalno organizovanja jednog radnog procesa, neophodno je poznavati sredstva za proizvodnju, tehniku i tehnologiju izvođenja radnog procesa i metodski postupak za organizaciju konkretnog radnog procesa.

Organizaciji svakog radnog procesa prethodi tačno definisan cilj i planiranje, tj. sastavljanje odgovarajućeg plana. Na osnovu precizno definisanog cilja je moguće definisati zadatak izvođenja određenog radnog procesa koji je ograniče:
  • vremenom - kada obaviti jedan zadatak,
  • mestom - gde treba obaviti zadatak,
  • načinom - na koji način obaviti zadatak,
  • izvršiocem - ko će obaviti zadatak.

Radi detaljnijeg sagledavanja i analize složenih radnih procesa, oni se raščlanjuju na radne operacije. Analizom radnih operacija se dolazi do saznanja o merama koje treba preduzeti za njihovo racionalno izvođenje i otkrivaju se uštede i rezerve za povećanje proizvodnosti rada. Analizom organizacije radnih procesa otkrivaju se najvažniji elementi pri projektovanju standardnih normi vremena i učinka, a koji se istovremeno koriste i za racionalnu organizaciju rada.


No comments:

Post a Comment