30/04/2018

Rad


Ljudski rad predstavlja integralan proces koji obuhvata mnogobrojne aktivnosti za njegovu realizaciju. Studija rada obuhvata različite naučne metode analiziranja načina i vremena rada. Zbog toga, vrednovanje rada podrazumeva analizu velikog broja faktora od istraživanja organizacionih metoda i projektovanja optimalnih organizacionih metoda rada, utvrđivanja potrebnog vremena, utvrđivanje relativne vrednosti rada i korišćenja rezultata za racionalizaciju rada.


Potreba se se izuče i prilagode uslovi rada, sredstva za rad, proces rada i proizvod kao rezultat rada, čoveku sa psihološkog, fiziološkog i anatomskog aspekta, umesto prilagođavanja  potrebama posla je glavni cilj ergonomije. Prilagođavanje rada čoveku ima tri aspekta:

(1) prilagođavanje mašina i alata, koji trebaju biti tako projektovani, konstruisani i oblikovani respektujući čovekove anatomske, fiziološke, psihofiziološke i psihosocijalne karakteristike odnosno mogućnosti i ograničenja;

(2) prilagođavanje metoda rada, sa obzirom na telesne položaje i pokrete, raspodelu rada, odnosno radne operacije i njihov raspored, organizaciju sredstava za rad (predmeta rada i alata), organizaciju rada (raspored mašina i sinhronizaciju transporta), kako bi izabrana metoda rada uz najmanje naprezanja i umaranja dala maksimalni učinak;

(3) prilagođavanje uslova radne okoline, s obzirom na objektivne fizičke prilike, kako bi se njihovim optimalnim uređenjem osigurao osećaj udobnosti pri obavljanju posla koji utiče na radni učinak.


Srećan praznik rada! 
Happy Labour Day!


No comments:

Post a Comment