19/04/2018

Workshop


Na putu ka EU
Regionalna saradnja "Solidarnost" EKS

Radna grupa: Mreža žena Solidarnosti – Položaj žena u tekstilnoj industriji – povratak realnoj bazi

16.-18.04.2018, Niš
Hotel Aleksandar







Čolović Gordana, SE-ERGO: Pregled stanja industrije tekstila, kože i obuće u regionu Zapadnog Balkana



No comments:

Post a comment