11/09/2018

Biomehanika rada
Dinamička antropometrija se temelji na biomehanici, tj. na primeni mehanike u biološkim sistemima. U ergonomiji to je biomehanika čoveka. Biomehanika je multidisciplinarna nauka koja koristi zakone fizike i inženjerske koncepte da bi opisala pokrete različitih segmenata tela i sile koje deluju na te segmente tokom normalnih dnevnih aktivnosti.


Biomehanika se bavi sistemom merenja položaja tela, brzine pokreta, ubrzanja, sila i momenata za vreme izvođenja različitih aktivnosti da bi se utvrdio najbolji polazni položaj za neko složeno kretanje. Unutar biomehaničkih analiza pokreta tela i studija vremena tokom obavljanja radnih zadataka, mogu se utvrditi stavovi i položaji ljudi uz njihove motoričke akcije, koji su im najudobniji i koji od njih zahtevaju najmanje psihomotorno naprezanje, a da pritom omogućavaju najuspješnije obavljanje radnih zadataka.


Biomehanika rada se može definisati kao studija fizičke interakcija čoveka sa alatom, mašinama i materijalima koje koristi, u cilju unapređenja performansi čoveka uz istovremeno smanjenje zamora i rizika od pojave mišićno-koštanih poremećaja. 

Neodgovarajući položaj pri radu zahteva upotrebu većih mišićnih sila zato što mišići ne mogu efikasno da izvršavaju rad. Statičan ili neodgovarajući položaj doprinosi zamoru mišića i tetiva i osetljivosti zgloba koji učestvuje u izvršenje konkretnog zadatka.

Mišićno-koštani poremećaji su najskuplja kategorija bolesti uzrokovane radom. Mišićno-koštane bolesti prevladavaju u odnosu na ostale i zahvataju 7 % populacije. One čine 14 % fizičkih pregleda lekara i 19 % bolničkog lečenja. 62 % obolelih od mišićno-koštanih bolesti imaju određeni stepen ograničenja u aktivnostima. Zato je potrebno pridržavati se biomehaničkih principa. 


Prijave i informacije: 
tel. 060 6750060
agencijaseergo@gmail.com
savetovalistezaergonomiju@gmail.com

ergoobuke@gmail.com


No comments:

Post a comment