10/02/2019

Balansirana merila performansi


Neka američka istraživanja zadnjih su godina pokazala da u proseku 40% top menadžera i čak 90% zaposlenih kompanije ne razume postavljenu poslovnu strategiju. Oko 30% onih koji razumeju strategiju ne veruju da može biti i ostvarena. 

Definisana strategija nije dovoljna sama po sebi - ona mora biti prihvatljiva svima; poslovni segmenti i pojedinci ne uključuju strategijske ciljeve u vlastite operativne; dnevne odluke na svim nivoima ne uvažavaju postavljenu strategiju; informacije o ostvarivanju postavljenih strategijskih ciljeva se ne prate; organizacije ne identifikuju vlastite greške i ne uče iz njih. Tržišno razmišljajući, vrlo je bitno u svakom trenutku imati na umu dva značajna pitanja: 
  • Radimo li prave stvari?
  • Radimo li ih na pravi način?


Prvo pitanje je povezano sa strategijskim razmišljanjem, a na drugo pitanje odgovor treba dobiti korišćenjem rezultata balansiranog merila performansi.

Balansirana merila performansi (Balanced Scorecard – BSC) je metodologija koju su harvardski profesori Robert Kaplan i Dejvid Norton prvi put predstavili 1992. godine. Autori je određuju kao pristup koji omogućuje upravljanje poslovnim pokazateljima kroz celu organizaciju, povezujući delovanje zaposlenih sa strategijom, vizijom i misijom organizacije.

BSC je u praksi dokazan alat menadžmenta koji organizaciji omogućava da izgradi i realizuje uspešnu poslovnu strategiju. Metoda BSC ima za cilj uspostavljanje uravnoteženog skupa merila, koje menadžmentu osiguravaju informacije o ostvarenju ciljeva. BSC čini okvir za pretvaranje vizije i strategije preduzeća u operativne veličine i mere. Ona je most između strategije i sposobnosti zaposlenih za kontinualna poboljšanja.

Svrha BSC je da pomogne u komunikacijama o primeni strategije organizacije. Za razliku od tradicionalne orijentacije na kratkoročne profite, finansijski aspekt u BSC uvodi tri dodatne kategorije merenja koje obuhvataju ne-finansijske aspekte:
  1. zadovoljstvo potrošača,
  2. interni poslovni proces i
  3. učenje i rast.


No comments:

Post a Comment