19/05/2020

Administrativne ergonomske kontroleAdministrativne kontrole su promene postupaka u cilju smanjenja ili sprečavanja izlaganju ergonomskim faktorima rizika. Iako su poželjne inženjerske kontrole, potrebne su i administrativne kontrole, posebno kada inženjerske kontrole ne mogu u potpunosti da eliminišu opasnost ili ako inženjerske kontrole nisu tehnički izvodljive. Budući da administrativna kontrola ne eliminiše opasnosti, rukovodioci moraju kontinuirano osiguravati da se poštuju sigurne procedure i politike kako bi bili sigurni da je izloženost opasnostima svedena na minimum.


Uobičajeni primeri strategija administrativne kontrole
• Ergonomske procedure treba da održavaju radnike u neutralnim položajima i smanjuju učestalost, trajanje i ozbiljnost izloženosti faktorima rizika. Podizanje, nošenje, guranje ili povlačenje predmeta može dovesti do bolova leđa, ruku i ramena. Ne treba prekoračiti ograničenja snage i dizanja; ekstremni mišićni napori mogu prouzrokovati ozlede. Uvek treba koristiti efikasne tehnike podizanja.
• Proširenje ili menjanje sadržaja posla radi kompenzacije određenih faktora rizika (npr. ponavljajući pokreti, statički i ne-ergonomski položaji).
• Prilagođavanje radnog tempa za ublažavanje ponavljajućih rizika kretanja zaposlenog i veću kontrolu nad radnim procesom.
• Obuka za prepoznavanje ergonomskih faktora rizika i saveti koji mogu olakšati zahteve ili opterećenja zadataka.
• Smanjivanje dužine smene ili smanjenja prekovremenog rada.
• Rotiranje radnika kroz nekoliko poslova sa različitim fizičkim zahtevima da se smanji fizički stres.
• Određivanje više pauze radi odmora i oporavka.Administrativne kontrole pomažu samo kao privremene mere jer ne uklanjaju opasnosti. Implementacija kontrola sastoji se od:
  • ispitivanja odabranih rešenja,
  • izmene ili promene koje su možda potrebne
  • periodična evaluacija efikasnosti kontrole kako bi se osiguralo da kontrole smanjuju ili eliminišu ergonomske faktore rizika i da novi rizici nisu uvedeni.


Procena efikasnosti kontrole korišćenjem sledećih pokazatelja:
  1. Smanjenje stope profesionalinih oboljenja.
  2. Povećanje produktivnosti i kvaliteta.
  3. Smanjenje bolovanja.


No comments:

Post a Comment