08/09/2020

edukacija Veštine komunikacije

 

Od septembra 2020. ponovo pokrećemo  grupne i individualne online obuke i savetovanja iz oblasti komunikacije.


Teme obuke: Veštine komunikacije. Usmena i pismena komunikacija. Vizualna komunikacija. Stilovi ponašanja. Asertivno ponašanje. Sprečavanje i rešavanje konflikata.

Cilj obuke: Razumevanje neverbalne i verbalne  komunikacije i čitanje emocija u komunikaciji. Savladavanje tehnika asertivne komunikacije. Poboljšanje kvaliteta komunikacije. Poboljšanje radne atmosfere, timske umreženosti i funkcionalnosti tima. 

Kome je namenjena: svima koji žele da usavrše komunikaciju 

Vreme: 6 sati (3x2 sata) u dogovorenim terminima

Cena: 6000,00 sa e-sertifikatom po učesniku


Mogućnost slanja  štampanog sertifikata i brošure "Vizualna komunikacija". Za grupne prijave popust 10%. 

Predavač: dr Gordana Čolović


Informacije i prijave: agencijaseergo@gmail.com

No comments:

Post a Comment