07/11/2020

edukacija Osnove normiranja

 

 


 

Teme: 

 • Studija vremena. 
 • Struktura vremena. 
 • Norme. 
 • Vrste normi. 
 • Analiza pokreta. 
 • Metode za određivanje vremena rada. 
 • Takt grupe. 
 • Procena zalaganja radnika. 
 • Metode merenja vremena. 
 • Postupci merenja vremena. 
 • Izračunavanje vremenske norme u  industriji. 
 • Standardna vremena.
 • Metoda unapred određenih standardnih vremena.

Cilj obuke: Normiranje rada je osetljivo područje delovanja menadžmenta, pa su i greške veoma česte. Opasnost od greške je dvostruka: ako su norme suviše nisko postavljene i ako su postavljene visoko. U oba slučaja gubi se u efikasnosti rada. Zato je veoma važno utvrditi potreban napor koji radnik zaista može da uloži u toku  radnog dana.

 

Vreme: 6 sati

Online edukacija sa sertifikatom za učesnike 

Napomena: Na Vaš zahtev organizujemo jednodnevne i dvodnevne online i "in house" seminare. 


Prijava i informacije: tel. 060 6750060

email: agencijaseergo@gmail.com

  ergoobuke@gmail.com

No comments:

Post a Comment