16/12/2020

Ergonomska strategija

 

Pravilna ergonomija nije samo jedan zadatak, na koji možete obratiti pažnju jedan dan, a zatim proveriti listu obaveza. Zadaci se menjaju, pojavljuju se nova zapošljavanja, a industrija i procesi evoluiraju tokom vremena.  Zato je potrebna je i ergonomska strategija.

Za izradu ergonomske strategije potrebna je analiza fizičkih zahteva posla. Analiza fizičkih zahteva je sveobuhvatan proces koji tačno i objektivno identifikuje fizičke zahteve (rukovanje materijalom, položaje tela i pokrete i radno okruženje) osnovnih funkcija posla. Ovaj proces ne samo da je efikasan u kvantifikovanju osnovnih funkcija posla, već istovremeno smanjuje fizičku sposobnost potrebnu za radno mesto predstavljanjem inovativnih rešenja kao dela analize.

Proces SE-ERGO je u 3 koraka:

Korak 1: Odrediti silu, ponavljanje i nastavak pokreta povezanih sa poslom, pored položaja tela i potrebnih pokreta i uslova okoline.

Korak 2: Predstaviti rešenja dizajnirana da smanje fizičke zahteve potrebne za obavljanje svih osnovnih radnih zadataka posla.

Korak 3: Primeniti rešenja za smanjenje potencijala povreda na radnom mestu i za poboljšanje morala i produktivnosti na radnom mestu.
No comments:

Post a Comment