22/12/2020

Komunikacija i stilovi ponašanja

 

 


Promena organizacione kulture dešava se kroz obrazovanje. Ljudima je potrebno da uče nove veštine, i to na višem nivou, napuštajući stare nekorisne načine razmišljanja.

Najteži deo je promena načina ponašanja ljudi.

Teme online obuke: Veštine komunikacije. Usmena i pismena komunikacija. Vizualna komunikacija. Stilovi ponašanja. Asertivno ponašanje. Sprečavanje i rešavanje konflikata.

Cilj obuke: Razumevanje neverbalne i verbalne  komunikacije i čitanje emocija u komunikaciji. Savladavanje tehnika asertivne komunikacije. Poboljšanje kvaliteta komunikacije. Poboljšanje radne atmosfere, timske umreženosti i funkcionalnosti tima. 

Kome je namenjena: svima koji žele da usavrše komunikaciju 

Vreme: 6 sati (3x2 sata) u dogovorenim terminima

Cena: 12000, 00 din po učesniku sa sertifikatom

Cena za prijave do kraja januara 2021. godine: 7000,00 sa e-sertifikatom po učesniku

Za grupne prijave popust 10%. 

Mentor: prof. dr Gordana Čolović


Mogućnost slanja štampanog sertifikata i brošure "Vizualna komunikacija".


No comments:

Post a Comment