11/01/2021

Komunikacija

Iako mnogi ljudi pretpostavljaju da je uspešna komunikacija pravilo, a da su poremećaji u komunikaciji izuzetak, nažalost, dešava se potpuno suprotno:

Nesporazumi u komunikaciji su pravilo, a dobra komunikacija je izuzetak!

Preko 50% poruka u kompaniji nikada ne stignu do onih kojima su upućene ili stignu u izmenjenom obliku.


Specifične komunikacijske prepreke su:

Nedostatak  planiranja

  • Dobra komunikacija se retko događa slučajno.
  • Ljudi često počinju govoriti ili pisati bez prethodnog promišljanja, planiranja i definisanja svrhe poruke.
  • Međutim, u poslovnoj komunikaciji planiranje je veoma važan preduslov za uspešnu komunikaciju i ostvarivanje ciljeva organizacije.

Semantička distorzija

  • Iskrivljavanje značenja poruke - koja može biti namerna ili slučajna.

Nerazjašnjene pretpostavke

  • Vrlo važna činjenica koja se često ispušta iz vida je nepostojanje prenosa pretpostavki koje leže u osnovi poruke.
  • Nerazjašnjene pretpostavke, koje se javljaju kod oba učesnika u komunikaciji mogu izazvati konfuziju, koja može rezultirati nesporazumom, pa i nemogućnošću da se ostvari cilj komunikacije.

Loše formulisane poruke

  • Bez obzira na to koliko je jedna ideja jasna pošiljaocu, poruka može biti opterećena loše odabranim rečima, propustima, nedostatkom koherentnosti, lošom organizacijom, nespretnom strukturom rečenice, frazama, nepotrebnom upotrebom žargona i nerazjašnjenim implikacijama.
  • Na taj način poruka postaje nejasna za primaoca. Ovaj nedostatak jasnoće i preciznosti se može otkloniti poklanjanjem veće pažnje procesu kodiranja poruke.

Learn more: Online savetovanje 

Veštine komunikacije

 TEME:

Komunikacija. Pismena komunikacija. Usmena komunikacija i aktivno slušanje. Vizualna komunikacija. Uticaj vizualne komunikacije na ponašanje sagovornika. Zone komfora. Spoljašnji izgled. Vrste ponašanja i komunikacije. Konflikti. Asertivna komunikacija. Saveti.

Vreme: 6 časova

Kotizacija: 12000,00 din po učesniku sa sertifikatom

Za sve prijavljenje do 1.2.2021. cena 7000,00 dinara po učesniku.

No comments:

Post a Comment