01/07/2021

Zašto Vam je potreban konsultant za lean sistem?

 SE-ERGO konsultant:

  • radi sa pojedincima kao lični trener da bi poboljšao njihov način rada i nivo motivacije;
  • radi sa grupama na poboljšanju njihovog kolektivnog učinka i produktivnosti;
  • posmatra celu organizaciju i njenu strukturu;
  • razgovara o organizacionoj kulturi i njenim stilovima rukovođenja;
  • spaja model ledenog brega i pet lean principa;
  • predlaže lean metode;
  • edukuje tim za implentaciju lean sistema;
  • kontroliše implementaciju. 


No comments:

Post a Comment