24/08/2017

Seminar KANCELARIJSKA ERGONOMIJA
Prijava: 

- preko kontakt forme
- na telefon  060 6750060

Za više polaznika seminara iz iste kompanije omogućavamo popust od 20%.
SE-ERGO nije obveznik PDV-a. 

U cenu je uključen radni materijal,  osveženje na pauzama i sertifikat SE-ERGO o odslušanom seminaru.

No comments:

Post a Comment