30/09/2017

Ergonomija i zadovoljstvo zaposlenih


Ergonomija kroz niz savremenih naučnih disciplina, uključujući biološku antropologiju, genetiku, anatomiju, fiziologiju, biomehaniku, psihologiju i dizajn. Zbog interdisciplinarnog karaktera, ergonomija radu pristupa kompleksno: psihološki, fiziološki, ekonomski, organizacijski i sociološki pa je neophodno da se posebno danas u eri visokog tehničko tehnološkog razvoja da se mašine prilagode čovekovim bio-psiho-socijalnim ograničenjima i zahtevima, kako bi upotreba mašine bila efikasnija, bezbednija i pouzdanija (Human–Machine System).Zadovoljstvo zaposlenih predstavlja skup uslova koji motivišu zaposlene da uspešno obavljaju svoje radne zadatke i da poštuju etičke principe na svom radnom mestu. Istovremeno zadovoljstvo zaposlenih može voditi ka većoj podršci zaposlenih u ostvarivanju ciljeva organizacije, stvaranju šireg i većeg tržišta  proizvoda, ostvarivanju većeg profita. Sa druge strane zadovoljstvo zaposlenih može poboljšati odnose u kompaniji i izgraditi ih na poverenju, komunikaciji i koordinaciji između funkcija.

Read more: 

No comments:

Post a Comment