30/01/2019

Koncept "totalne komunikacije"


Komunikacija ima četiri glavne funkcije: kontrola, motivacija, emotivno iskazivanje i informacija. Uloga komunikacije je da kontroliše ponašanje na nekoliko mogućih načina. Postignuće organizacione komunikacije meri se stepenom uspešnosti u usmeravanju aktivnosti tj. motivisanju svih učesnika da se ponašaju na određen način. Da bi organizacija mogla da funkcioniše, pojedinci i grupe moraju da svoje aktivnosti sprovode usklađeno, a to usklađivanje ne bi bilo moguće bez komunikacije, jer bez nje ljudi ne bi znali kako i šta da rade. Komunikacija podstiče motivaciju time što pojašnjava šta treba da se uradi, kako oni rade i šta je potrebno učiniti da se poboljša učinak.
Primenom koncepta "totalne komunikacije", u različitim uslovima, čovek u dimenzijama sopstvene ličnosti izkazuje subjektivna iskustva, nivoe vrednosti, kvalitet profesionalnog obrazovanja, adaptacije i akomodacije. Koncept je generalizovana ideja po kojoj se skup apstraktnih i realnih objekata koristi kao osnova za razvoj neke teorije.
"Totalna komunikacija" ima bezbroj komunikacionih formi i načina njihovog ispoljavanja i obuhvata ne samo govor, razgovor, pregovor, slušanje, pisanje, čitanje, razmišljanje, zaključivanje, odlučivanje, već i svaki pogled, pokret, gest, facijalne ekspresije, paralingvističke tonove, kontakt, uzdisaj, misao, želju, osećaj, stav, prostorni položaj, razumevanje, iskazivanje ljutnje ili mržnje, zadovoljstva ili radosti, ravnodušnosti ili zainteresovanosti, odsutnosti ili mobilnosti, itd.
Koncept "totalne komunikacije" ostvaruje se na principima prostorne kontinualnosti (svuda i na svakom mestu) i vremenske permanentnosti (24 sata dnevno) sa obiljem formi komuniciranja koje čovek izvodi na četiri nivoa:
(a) Biološko-fizički nivo - paralelnom aktivnošću više receptora – čula vida, sluha, dodira, mirisa i ukusa u datoj situaciji (s ciljem da se gledano vidi, slušano čuje, dodirnuto registruje, oseti, prepozna, praćeno doživi i proizvede adekvatna reakcija...).
(b) Mentalni nivo - komuniciramo sami sa sobom razmišljajući, saznavajući i pamteći, sećajući se i otkrivajući, kreirajući, praveći koncepte, razvijajući ideje,  budeći osećanja i određujući namere, formirajući stavove.
(c) Emocionalni nivo - omogućava da se čovek kao razumno, inteligentno i zdravo biće u svim vrstama kontakta sa ljudima, stvarima, odnosno sistemima i događajima, odnosno procesima u svim situacijama ponaša proaktivno.
(d) Organizaciono-procesni i tehnološko interaktivni nivo - uz celovito integrisanje i prethodne tri dimenzije ljudske komunikacije ostvaruju određene interakcije čoveka i sistema, sistema i procesa, procesa i procesa koji funkcionišu u njegovoj okolini.No comments:

Post a Comment