10/06/2019

Ergonomsko radno mesto

Jedan od osnovnih ergonomskih faktora rizika je manipulacija teretima ispod visine kolena ili iznad visine ramena.Sprečite na vreme ergonomski rizik preventivnim obukama. Pozovite naše konsultante za individualnu, grupnu ili in house obuku.

U toku je prijava za ergonomsku obuku zaposlenih u trgovinama i skadištima.Ostala savetovanja:

ERGONOMSKA KANCELARIJA
ERGONOMSKA RADNA MESTA U ŠKOLI
ERGONOMSKA OBUKA ZA PROFESIONALNE VOZAČE
ERGONOMSKA RADNA MESTA U SKLADIŠTIMA
ERGONOMSKA RADNA MESTA U LABORATORIJAMA
ERGONOMSKA RADNA MESTA U SALONIMA LEPOTE
ERGONOMIJA I VIZUALNA KOMUNIKACIJA
ERGONOMSKA RADNA MESTA MICROBLADING UMETNIKA
ERGONOMSKA RADNA MESTA U MUZIČKOJ ŠKOLI
ERGONOMIJA ZA MUZIČARE
ERGONOMIJA ZA BIBLIOTEKARE
ERGONOMSKA RADNA MESTA U INDUSTRIJI
ERGONOMSKA RADNA MESTA U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA
ERGONOMSKA RADNA MESTA ZA STOMATOLOGE - DENTALNA ERGONOMIJA

Na Vaš zahtev organizujemo jednodnevne i dvodnevne seminare, ergonomske radionice i team building.


No comments:

Post a Comment