16/09/2019

ORGANIZACIONE PROMENE


Najčešći uzroci organizacionih promena koji nastaju u preduzeću su u vezi sa:
Uvođenjem novog proizvoda;
Uvođenjem nove tehnologije;
Povećanjem proizvodnje;
Otvaranjem novih tržišta;
Proširivanjem poslovanja na druga područja;
Većim zapošljavanjem kadrova;
Većim obimom menadžmenta;
Dislokacijom proizvodnog pogona;
Smanjenjem obima poslovanja;
Promenama u vlasničkoj strukturi;
Gubitkom određenih tržišta, itd.Ključni korak u organizacionim promenama jeste postavljanje jasne organizacione strukture što znači definisanje jasnih nadležnosti i ovlašćenja i organizacionih jednica i pozicija u kompaniji. Svi ostali koraci predstavljaju pripremu za postavljanje strukture i podršku definisanoj strukturi. 

Procedura za projektovanje nove organizacione strukture:
§ Određivanje misije preduzeća.
§ Određivanje ciljeva preduzeća.
§ Proučavanje prethodnih znanja i iskustava.
§ Definisanje mogućih organizacionih rešenja.
§ Izbor odgovarajućeg organizacionog modela.
§ Podela ukupnog zadatka preduzeća na niz parcijalnih zadataka.
§ Definisanje organizacionih jedinica.
§ Definisanje veze između organizacionih jedinica.
§ Određivanje menadžerske strukture.
§ Projektovanje kompletne organizacije preduzeća.
§ Uvođenje nove organizacije.

Uvođenjem promena traži se menjanje načina razmišljanja i delovanja ljudi, a to utiče i na druge ključne elemente – organizacionu kulturu, strukturu, organizaciju menadžmenta, merenje performansi, itd.
No comments:

Post a Comment