01/11/2020

Proces strategijskog planiranja

 

(1) Priprema

- Identifikacija razloga za planiranje (Šta se želi postići procesom planiranja? Koja pitanja i izbori trebaju biti obrađeni? Postoje li neka ograničena?).

- Provera pripremljenost za planiranje (Koji su kriterijumi uspešnog planiranja? Koje zamke treba izbeći? Koja su iskustva iz prethodnih planiranja?).

- Izbor tima.

- Kratak profil proizvođača (ranija iskustva, potrebni resursi).

- Identifikacija potrebnih informacija (Koje su potrebne informacije? Ko ih prikuplja? Kako će biti prikupljene?)

- Spisak stejkholdera (Na koja pitanja mogu oni odgovoriti? Kako skupiti informacije?)

- Napraviti plan planiranja (relevantne aktivnosti i odgovornost za zadatke).

 

(2) Definisanje misije i vizije.

 

(3) Procena okruženja

- Analiza trenutne pozicije u širem i neposrednom okruženju.

- Dopunjavanje potrebnih informacija za planiranje.

- Rasčlanjivanje prethodne i sadašnje strategije.

 

(4) Utvrđivanje prioriteta

- Primena SWOT analize.

- Izbor kriterijuma za postavljanje prioriteta.

- Izbor srži buduće strategije.

- Definisanje realnih, ostvarljivih ciljeva

- Razvijanje dugoročne finansijske projekcije.

 

(5) Pisanje strategijskog plana

- Izrada nacrta plana.

- Korekcija plana. 


(6) Primena strategijskog plana

- Izrada godišnjeg operativnog plana za dnevnu primenu strategijskih odluka.

- Godišnji proračun.

 

(7) Promatranje (monitoring) i evaluacija strategijskog plana      


Prijava za strategijsku obuku i savetovanje na tel. 060 6750060 ili mejl: agencijaseergo@gmail.com


No comments:

Post a Comment