20/01/2021

Alati Lean sistema

 

Lean proizvodnja se može prikazati kao skup pojedinačnih celina, načela i mera, koje objedinjene daju delotvoran oblik neprekinutog lanca u stvaranju nove vrednosti. Ukupan koncept je planiran i upravljan po etapama da bi poslovni-proizvodni sistem dosegao postavljeni cilj. Pri tome je potrebno osigurati povezanost i kvalificiranost svih radnika i ukidanje starih, neprikladnih organizacijskih struktura.

Primena načela lean proizvodnja dovodi u postojećim proizvodnim sistemima do:

  •  skraćenja ciklusa proizvodnje,
  •  smanjenja vezivanja kapitala i
  •  smanjenja potrebnog broja radnika.

Lean proizvodnja se ne odnosi samo na proizvodnju, već i na sve ostale funkcije unutar poslovnog sistema, kao i na odnose sa proizvođačima.

Naučite više na online edukaciji ili In house seminaru:

Alati Lean sistema 

Moduli: 
Lean proizvodnja
5S
Kaizen
Kanban 
Lean Quality Control Circles 

Vreme: 10 sati 
Cena: 12000,00 sa sertifikatom po učesniku edukacije (za prijave do 1.3.2021.)
Cena 1 modula: 3000, 00 sa sertifikatom po učesniku edukacije (za prijave do 1.3.2021.)
Edukator: dr Gordana ČolovićNo comments:

Post a Comment