07/02/2021

Edukacija Alati Lean sistema

 

Online edukacija

Alati Lean sistema 

 

Modul 1: Lean proizvodnja

Modul 2: 5S  (Uvod. Razumevanje 1S i 2S. Razumevanje 3S i 4S. Razumevanje 5S. Implementacija.)

Modul 3: Kaizen (Uvod u Kaizen filozofiju. Principi. PDCA. Elementi Kaizen procesa. Muri, Mura i Muda. Gemba)

Modul 4: Kanban (Uvod u Lean Kanban sistem. Push i Pull sistem. Elementi Lean Kanban sistema. E-kanban. Principi)

Modul 5: Lean Quality Control Circles (Uvod QCC. Uključivanje QCC u organizaciju.)

 

Cilj obuke: Upoznavanje sa lean filozofijom i alatima koji omogućavaju veću produktivnost, eliminacijom svih aktivnosti koji ne daju vrednost, smanjenje vremena isporuke, nižu cenu i poboljšavaju kvalitet.

Vreme: 10 časova

Cena: 12000,00 sa sertifikatom po učesniku edukacije (za prijave do 1.3.2021.)

Cena 1 modula (2 časa): 3000,00 sa sertifikatom po učesniku edukacije (za prijave do 1.3.2021.)

Za održavanje In house seminara poslati upit na: agencijaseergo@gmail.com

 

No comments:

Post a Comment